Archives: Mart 2014

youtubeedit.jpgTİB Kararı ile Youtube’a erişim engellendi. TİB erişim engelleme karar sorgulama sayfasına youtube. com yazıldığı takdirde siteye erişimin engellendiği bilgisi veriliyor. TİB’in resmi sitesinde ‘5651 sayılı Kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda bu İnternet sitesi (youtube.com) hakkındaki Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın 27/03/2014 tarih ve 490.05.01.2014.-48125 sayılı kararına istinaden Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır.’ bilgisi yer alıyor. Yani söz konusu engelleme kararı, mahkeme ilamına dayalı olarak verilmiş değil, idari bir tedbir olarak uygulanmakta.

yargitay_buyuk_genel_kurulunun_is_durum_cizelgesi_ve_is_bolumu_karari_resmi_gazetede_yayinlandi_h12158

Yargıtay, güvenli sürüş yeteneğini kaybettiğine dair bulgu olmayan, kazaya karışmayan ve herhangi bir trafik kuralı ihlaline rastlanmayan 74 promil alkollü sürücüye “trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan” ceza veren yerel mahkeme kararını bozarak, sanığın beraatine karar verilmesi gerektiğine hükmetti.

Devamını Oku..

Mevcut hukuk sistemimizde yargılama süreleri azımsanamayacak şekilde uzayabilmekte bu tutuklulukedit.jpgda doğrudan mağdur haklarını ihlal etmektedir. Uzayan süreler makul sürelerin oldukça dışına taşmaktadır. Bu sorunlardan dolayı kişiler AİHM’e başvurmakta ve AİHS 6. maddesinin ihlal edilmiş olduğu gerekçesiyle ülkemiz her yıl önemli miktarda tazminat ödemeye mahkum edilmektedir.

Yargılamanın uzun sürmesinden hakimlerin sorumlu olması gerekirken, mevzu bahis sorumluluktan sanıkların yararlanıyor olması kabul edilemez. Kasten öldürme suçundan yargılanan sanığın, yargılamanın makul sürede tamamlanamaması sebebiyle tutukluluk süresinin 5 yıla indirilmesinden dolayı tahliyesi mevcut durumda söz konusu olmaktadır. Bu husus mağdur haklarının açıkça ihlalidir.

Devamını Oku..

informedconsentedit.jpgYargıtay 13. HD. yerel mahkemenin hastasını aydınlatmayan doktora verdiği 125bin TL’lik tazminat kararı 18.09.2008 tarihinde onamıştır. Karar, sadece aydınlatmamış olma sebep gösterilerek verilen ilk Yargıtay kararı olması bakımından önem taşıyor. Yargıtay kararına konu olayda, dava ameliyat sonrasında ses kısıklığı oluşması sebebiyle 2003 yılında açılıyor. Görülen yargılamada yerel mahkeme, doktorun kusuru olmasa da, ameliyat sırası ve sonrasındaki komplikasyonlar ile ilgili olarak hastanın bilgilendirilerek, aydınlatılmış onamının alınması gerektiği sebebiyle doktor aleyhine tazminata hükmedilmesine karar vermiştir. Verilen hükmün temyize götürülmesine ve Yargıtay aşamasında, hasta onamının sözlü şekilde alınmış olduğuna yönelik beyanlarda bulunulmasına karşın Yargıtay 13.HD. söz konusu onamın yazılı olarak alınmış olması gerektiğini belirterek, yerel mahkeme kararını onamıştır. 

Devamını Oku..

http://gps.storer.net.au/wp-content/uploads/2013/07/ballot.jpg30 Mart’ta yapılacak yerel seçimle ilgili YSK tarafından belirlenen ve 5.12.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan seçim yasakları yarın (20.03.2014) tarihinde başlayacak. Buna göre 30 Mart günü radyo, televizyon ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00’e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin, yorum yapılamayacak. Yayın organlarında 18.00-21.00 arası yalnızca YSK tarafından verilecek haber ve seçimle ilgili tebliğler yayınlanabilecek. Bütün yayınlar saat 21.00’den önce serbest olacak ama YSK lüzum görürse yasağın 21.00’den önce kaldırılmasına da karar verebilecek. 30 Mart günü sabah 06.00’dan 24.00’e kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde içki satışı ve içki verilmesi yasak olacak.

Devamını Oku..

sag3.jpgResmi Gazete’de dün (18.03.2014) yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği’ne göre, 10 haftadan az gebeliklerde kürtaj SGK kapsamına alınmıştır. Bu kapsamda 10 haftadan az gebeliklerde isteğe bağlı kürtaj işlemi Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde SGK tarafından karşılanacaktır.

Tebliğin yürürlüğe girmesinden önceki uygulamada, devlet yalnızca tıbbi zorunluluk nedeniyle kürtajın zorunlu olduğu hallerde işlem ücretini karşılıyordu. Yayınlanan tebliğ ile kamuoyunu rahatsız eden bir uygulamanın önüne geçilmiştir.

Tedavi ve ameliyatlar SUT kapsamında puanlandırılmış bulunmaktadır. Bu kapsamda kürtaj işlemi için puan 150.8 olarak belirlenmiştir. Ancak puanın düşük tutulması hekimler arasında endişe yaratmıştır. Hekimler söz konusu puanın, alınan riske göre çok düşük olduğunu ve doktorların kürtajdan kaçınabileceklerinden endişe duymaktadırlar.

Devamını Oku..

 

indir

1. Bölüm Karar Başvuru Numarası: 2013/6149, 6/3/2014

Başkan : Serruh KALELİ
Üyeler : Burhan ÜSTÜN
Nuri NECİPOĞLU
Hicabi DURSUN
Erdal TERCAN
Raportör : Muharrem İlhan KOÇ
I. BAŞVURUNUN KONUSU
1. Başvurucu, gerekçesiz kararlarla tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ilgisiz kişi ve suçlara ilişkin yargılamanın birlikte ve görevli olmayan mahkemece yürütülmesi nedeniyle Anayasa’nın 19., 36. ve 38. maddelerinin ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

Devamını Oku..

indir 3

İKİNCİ CEZA DAİRESİ (2012/29290 E., 2013/27219 K.)Adil Yargılanma İlkesiAramada Makul ŞüpheHukuka Aykırı Biçimde Elde Edilen Delil 

Özet:      Gündüz vakti cadde üzerinde yürürken kolluk güçlerince durdurulan sanığın elinde bulunan poşetin ve üzerinin aranması için ortada “makul şüphe ”yi gerektiren olgular ve buna bağlı olarak da arama kararı ya da emri verilebilmesinin koşulları bulunmadığı halde, sanık hakkında yalnızca “çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu ” gerekçesiyle hukuka aykırı bir şekilde yapılan arama sonucu elde edilen deliller ile buna ilişkin düzenlenen tutanağa dayanılarak hırsızlık ve 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçlarından sanığın hükümlülüğüne karar verilemeyeceği gözetilmelidir.

Devamını Oku..

judgedit.jpgYargıtay, yakınıyla ilgili bir soruşturmada savcıyı telefonla arayarak lehte karar çıkması için telkinde bulunan ağır ceza hakiminin cezasını onaylamış bulunmaktadır.  Kararda, teşebbüsün dahi adli yargılamayı etkileme suçunu işlemeye yeterli görüleceği üzerinde özellikle durulmuştur.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, bir davada yakınları için devreye girerek hakim ve savcıları uyaran ağır ceza hakimine verilen 12 bin 740 lira para cezasını onaylamıştır. Kurul, suçun oluşması için kararı etkileme sonucunun ortaya çıkmasına gerek olmadığının, teşebbüsün bile yeterli olduğuna hükmetmiştir.  Suçun oluşması için emir verme,

Devamını Oku..

http://www.thenewstribe.com/wp-content/uploads/2012/02/Cyber-Crime.jpgYargıtay 8. Ceza Dairesi, başkasına ait Facebook hesabına girerek, şifreyi değiştirip yazışma yapan sanığa yerel mahkemece verilen beraat kararını bozdu. Daire, karara gerekçe olarak suç teşkil eden eylemin, TCK – Bilişim Suçları başlığı altında düzenlenmiş ‘bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka yere gönderen kişinin 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını’ öngören 224/2. madde ile uygunluk taşıdığına kanaat getirmiştir.

Konya Seydişehir ilçesinde 2010 yılında gerçekleşen olayda, polise müracaat eden bir kişi tarafından aile şirketine ait telefona bağlı internet hesabından girilerek, şifrenin değiştirildiği ve kendi adına yazışma yapıldığı bildirilmiştir. Hazırlanan iddianame üzerine sanık hakkında Seydişehir Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘Bilişim sisteminin işleyişine engel olma,

Devamını Oku..

TOPLU EYLEM VE HAREKETLERDE BULUNMA YASAĞI

Memurlar, kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat; amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikâyet ve dava açma hakkına sahiptirler. Ancak bu hakkın kullanılmasında, birden fazla devlet memurunun “toplu olarak” söz ve yazı ile müracaatları ve şikâyetleri yasaktır. Burada yasaklanan ferdi hak arama eylemi değil, toplu olarak yapılan hak arama eylemidir. Ayrıca devlet memurunun, denetimi altında bulunan personelden veya kendi görevi veya mensup olduğu kurum ile ilgisi olan bir teşebbüsten her ne ad altında olursa olsun bir menfaat sağlaması da yasaktır.

Devamını Oku..

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

Devamını Oku..

yumruklar harikaToplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nda değişiklikler yapılmasını öngören kanun teklifi 21.02.2014 tarihinde meclise sunuldu.  Yapılması teklif edilen değişikliklerle, valilerin, kanundan doğan yetkilerini vali yardımcılarına devredebilmesine imkân tanınmakta; yabancıların toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakları yasal zemine kavuşturulmakta; toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin tüm il ve ilçe sınırları içinde her yerde ve her zaman yapılabileceği hüküm altına alınmakta; toplanma yeri ve güzergahların belirlenmesiyle ilgili olarak önceden mahalli mülki amir tarafından tek başına kullanılan belirleme yetkisi, mülki amir başkanlığında ile ilgili sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımından oluşan bir komiteye devredilmekte; toplantı ve gösteri yürüyüşü öncesinde yapılacak bildirimin, düzenleyenler adına bir kişinin imzası ile yapılmasına olanak tanınmakta; bildirimin verilmemiş olmasının toplantı ve gösteriyi hukuka aykırı hale getirmeyeceği düzenlenmekte; toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde katılımcıların ve konuşmacıların ses ve görüntülerinin elde edilme yetkisi, imhası ile toplantı ve gösteri yürüyüşünde elde edilen kayıt ve görüntülerin şüphelilerin ve suç delillerinin tespiti dışında başka bir amaçla kullanılamayacağı hükme bağlanmaktadır.

Devamını Oku..

tibe-telefon-dinleme-konusunda-siki-kurallar-geliyor 12. Ceza Dairesi Esas: 2012/26205 Karar : 2013/21968 KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI İKİ KİŞİDEN BİRİNİN ARALARINDAKİ KONUŞMAYI GİZLİCE KAYDETMESİ VE İNTERNETTE YAYMASI

Devamını Oku..

hayvanedit.jpgHayvanları kasten öldürme ve hayvanlara eziyet etme fiillerinin suç sayılarak bu fiilleri işleyenlerin Türk Ceza Kanunu uyarınca cezalandırılmasını öngören kanun teklifi meclise sunuldu. 5199 sayılı Hayvan Hakları Kanunu’nun hayvan haklarını korumadaki yetersizliğinden hareketle, hayvanlara karşı işlenen kasten öldürme ve eziyet etme fiillerinin suç kapsamına alınması amacıyla söz konusu kanun teklifi hazırlanmıştır.

İnsanların hayvanlara karşı her türlü eziyeti ile hayvanların zorunluluk ve meşru müdafaa kapsamında olmaksızın öldürülmesi suçtur.

Devamını Oku..