AİLE HUKUKU

Aile hukuku alanında; anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları ile nişanlanmadan doğan uyuşmazlıklar, velayet ve nafaka davaları, soybağı, evlat edinme, aile konutu, katılma payı alacağı, tanıma ve tenfiz konularında protokollerin hazırlanması, dava sürecinin yürütülmesi ve kararların cebri icra yolu ile uygulanması