Blog

Mevcut hukuk sistemimizde yargılama süreleri azımsanamayacak şekilde uzayabilmekte bu tutuklulukedit.jpgda doğrudan mağdur haklarını ihlal etmektedir. Uzayan süreler makul sürelerin oldukça dışına taşmaktadır. Bu sorunlardan dolayı kişiler AİHM’e başvurmakta ve AİHS 6. maddesinin ihlal edilmiş olduğu gerekçesiyle ülkemiz her yıl önemli miktarda tazminat ödemeye mahkum edilmektedir.

Yargılamanın uzun sürmesinden hakimlerin sorumlu olması gerekirken, mevzu bahis sorumluluktan sanıkların yararlanıyor olması kabul edilemez. Kasten öldürme suçundan yargılanan sanığın, yargılamanın makul sürede tamamlanamaması sebebiyle tutukluluk süresinin 5 yıla indirilmesinden dolayı tahliyesi mevcut durumda söz konusu olmaktadır. Bu husus mağdur haklarının açıkça ihlalidir.

6526 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 06.03.2014 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu değişiklikle, daha önce kaldırılan ancak ellerindeki dosyalar sonuçlanıncaya kadar görevlerine devam etmesi hükme bağlanan özel yetkili mahkemeler tümüyle kaldırıldı. Bu mahkemelerin görev alanına giren suçlarda azami 10 yıl olan tutukluluk süresi 5 yıla indirildi. Ancak yapılan düzenlemede, mağdur hakları ve mağdurun sosyal devlet tarafından korunması prensibi göz ardı edildi. Mağdurların toplumun korunmaya muhtaç bireyleri olması yanında mağdurların korunması, ceza kovuşturmalarının daha etkili olmasını sağlayacak bir husustur. Hukuki menfaatlerini ihlal eden eylemi gerçekleştiren kişiye karşı uygulanacak yargılama sürecinden haberdar olarak bu sürece katılması mağdurun en doğal hakkıdır.

Türkiye’de en üst yargı kurumlarından birinde yaşanan olayda yüksek yargı mensubu bir hakim öldürülmüş, 6 kişi ise yaralanmıştır. Fail suçüstü yakalanmış iken normalde altı ayda bitecek yargılama süreci 7 yılı aşmış ve suçüstü yakalanan fail serbest bırakılmıştır. Kasten öldürme suçu sabit görüldükçe, fail hakkında süren yargılamanın uzunluğu sebep gösterilerek tahliye kararı çıkması kabul edilemez bir konudur. Kasten öldürme suçundan yargılananların, yargılama süresi nedeniyle, hakimin sorumluluğu olan bu durumdan yararlanmasının önüne geçilmesi gerekmektedir. Söz konusu kanun teklifi ile Ceza Muhakemesi Kanunu 102. maddesine 4. bir fıkra eklenerek; kasten öldürme suçundan yargılananların, yargılamanın uzun sürmesinden dolayı hakimin sorumluluğunda olması gereken bu durumdan sanığın yararlanmasının önüne geçilerek, mağdur haklarının korunması amacıyla düzenleme yapılması öngörülmektedir.

Bir önceki yazımız olan Hastanın Aydınlatılmış Onamının Alınmaması ve Hekimin Tazminat Yükmü başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.