Bankacılık ve Finans

Bankacılık, bankalarca yapılan mevduat, kambiyo, iskonto, avans, kredi, cari hesap, çek, havale, akreditif gibi banka hizmetlerine yönelik faaliyetlerdir. Finans ise, mali işler, gelir ve gider yönetme işi, parasal işler gibi anlamlara gelmektedir. Banka hukuku ise, banka adı verilen ticari ve finansal kurum ile bu kurumu işlevlerini düzenleyen hukuk kurallarından oluşmaktadır. Banka hukuku, bankanın kuruluşunu, örgütünü, faaliyete geçmesini, başlıca faaliyet konularını, denetlenmesini ve sona ermesini düzenlemektedir. Çünkü bankacılık işlemleri gerçekte bankaların toplumsal yüklendikleri görevlerin yerine getirilmesini sağlamaktadır. Nitekim bu işlevlerin bir sonucu olarak, bankanın ülke açısından önemi ortaya çıkmakta, bu durum da bankacılık sektöründe hukuksal düzenlemelerin yapılması gereğini ortaya çıkarmaktadır. Bu bakımdan banka hukukunun konusu bankalar ve bankacılık faaliyetleridir.