Blog

http://gps.storer.net.au/wp-content/uploads/2013/07/ballot.jpg30 Mart’ta yapılacak yerel seçimle ilgili YSK tarafından belirlenen ve 5.12.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan seçim yasakları yarın (20.03.2014) tarihinde başlayacak. Buna göre 30 Mart günü radyo, televizyon ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00’e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin, yorum yapılamayacak. Yayın organlarında 18.00-21.00 arası yalnızca YSK tarafından verilecek haber ve seçimle ilgili tebliğler yayınlanabilecek. Bütün yayınlar saat 21.00’den önce serbest olacak ama YSK lüzum görürse yasağın 21.00’den önce kaldırılmasına da karar verebilecek. 30 Mart günü sabah 06.00’dan 24.00’e kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde içki satışı ve içki verilmesi yasak olacak.

Oy verme gününden önceki on gün içinde (20-29 Mart) yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla, bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın ve herhangi bir surette dağıtım da yapılamayacak.

Seçim propaganda serbestliğinin başladığı 20 Mart tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar, devlet, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyelerle bunlara bağlı daire ve müesseseler, iktisadi devlet teşekkülleri ve bunların kurdukları müesseseler ve ortaklıkları ile diğer kamu tüzel kişilikleri, umumi menfaatlere hadim cemiyetler ve Bankacılık Kanunu’na tabi teşekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla, (açılış ve temel atma dahil) törenler düzenlenmesi, nutuklar söylenmesi, demeçler verilmesi ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunulması yasak olacak.

Başbakan ve bakanlarla, milletvekilleri yurt içinde yapacakları seçim propagandası ile ilgili gezilerini makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacaklar. Bu maksatla yapacakları gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlamalar ile törenler yapılamayacak. Resmi ziyafet verilemeyecek. Yukarıda yazılı süre içinde, Başbakan ve bakanların seçimle ilgili çalışmalarında ve konuşmalarında 298 sayılı Kanun hükümleriyle bağlı olacaklar. Başbakan, bakanlar, milletvekilleri ve adayların seçim propagandası ile ilgili olarak yapacakları gezilere hiçbir memur katılamayacak.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 79. maddesinde yer alan içki ve silah taşıma yasağı ile 80. maddesinde öngörülen yayın yasağının uygulama usul ve esaslarına ilişkin kararına göre oy verme süresince bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnız yemek verilebilecek. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 6. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin (1), (2), (3) ve (5) numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

Resmi Gazete 5.12.2013 tarihli 28842 sayılı yazı, YSK Karar No:554 : http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/20131205-28.htm 

Bir önceki yazımız olan Kürtaj SGK Kapsamına Alınmıştır başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.