Blog

hayvanedit.jpgHayvanları kasten öldürme ve hayvanlara eziyet etme fiillerinin suç sayılarak bu fiilleri işleyenlerin Türk Ceza Kanunu uyarınca cezalandırılmasını öngören kanun teklifi meclise sunuldu. 5199 sayılı Hayvan Hakları Kanunu’nun hayvan haklarını korumadaki yetersizliğinden hareketle, hayvanlara karşı işlenen kasten öldürme ve eziyet etme fiillerinin suç kapsamına alınması amacıyla söz konusu kanun teklifi hazırlanmıştır.

İnsanların hayvanlara karşı her türlü eziyeti ile hayvanların zorunluluk ve meşru müdafaa kapsamında olmaksızın öldürülmesi suçtur. Söz konusu fiillerin Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası ile cezalandırılması caydırıcılıktan uzak olduğu gibi, bu fiiller karşısında hükmedilen idari para cezası müeyyidesi adli sicile kaydedilmediği gibi ceza karşılığı paranın ödenmemesi durumunda hapis cezasına hükmedilememektedir. Hayvanlara karşı gerçekleştirilen kasten öldürme ve eziyet etme fiilleri, zihnen hastalıklı yapıda insanlar tarafından gerçekleştirilmekte ve bu kişilerin toplum içerisinde medeni şekilde sosyal hayatlarını sürdürmeleri mümkün görülmemektedir. Söz konusu fiillerin Türk Ceza Kanunu kapsamında cezalandırılması ve caydırıcılık unsurunun arttırılması zaruridir.

Sunulan teklifin 2. maddesi 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 184. maddesine, ‘Hayvanları Kasten Öldürmek’ ve ‘Hayvanlara Kasten Eziyet Etmek’ başlıklarının eklenmesini öngörmektedir.

Buna göre, hayvanları kasten öldürmek fiilinin müeyyidesi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası,

hayvanlara kasten kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek, hayvanların kesin olarak öldüğü anlaşılmadan vücutlarına müdahalelerde bulunmak, hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmak, sağlık nedenleriyle gerekli olmadıkça bir hayvana zor kullanarak yem yedirmek, acı, ıstırap ya da zarar veren yiyecekler ile alkollü içki, sigara, uyuşturucu ve bunun gibi bağımlılık yapan yiyecek veya içecekler vermek fiillerinin müeyyidesi ise altı aydan iki yıla kadar hapis cezası olarak belirlenmiştir.

Bunun yanı sıra, hayvanların ölümüne, yaralanmasına, kalıcı olarak beden bütünlüğünün bozulmasına, ruh sağlığının bozulmasına taksirle neden olan kişinin adli para cezası ile cezalandırılması teklif edilmiştir.

Bir önceki yazımız olan Yayın Yolu İle Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.