Blog

Danıştay

Danıştay’ın, yolsuzluk operasyonu sürecinde değiştirilen ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından Anayasa ihlali olarak ilan edilen Adli Kolluk Yönetmeliği’nde yapılan değişikliği durdurma kararı tartışılırken bu konuda önemli bir değişiklik gündeme geldi. Adalet Komisyonu’nda kabul edilen ve yılbaşı sonrasında Meclis Genel Kurulu’na gelmesi beklenen yasa tasarısına göre, “Danıştay her konuda yürütmeyi durdurma kararı veremeyecek.” İvedi yargılama usulü öngörülen tasarıya göre, dava açma süresi 30 gün, ilk inceleme 7 gün,  savunma süresi de dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 15 gün olacak.

Star gazetesinde yayımlanan haberde, komisyonda kabul edilen Danıştay Tasarısı’na göre, Danıştay’da bir daire daha kurulacak ve 31 üye seçilecek, 150 tetkik hakimi atanacak. Grup dava sistemi ve ivedi yargılama usülü getirilecek. Danıştay bünyesindeki İdari Dava Daireleri Kurulu, sürekli hale getirilecek. Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştayda ve idare mahkemelerinde 60, vergi mahkemelerinde 30 gün olarak uygulanmaya devam edecek.

Yürütmeyi durdurma kalkıyor

Tasarıya göre incelenen dosyalarda, kararın düzeltilesi istemlerinde yürütmenin durdurulmasına ve duruşma yapılmasına karar verilemeyecek. Danıştay ve Bölge İdare Mahkemesi’nde ‘kamu görevinin sona ermesi sonucunu doğuran işlemler hariç’ olmak üzere kamu görevlileri mevzuatının uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin, temyiz ya da itiraz üzerine verdikleri kararlar hakkında, kararın düzeltilmesi yoluna gidilemeyecek.

İvedi yargılama usulü

Tasarının getirdiği yeniliklerden olan ivedi yargılama usulü, ihaleden yasaklama kararları hariç ihale işlemleri, acele kamulaştırma işlemleri, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi gibi durumlarda uygulanacak. İvedi yargılamalarda dava açma süresi 30 gün olacak. İvedi yargılamada ilk inceleme 7 gün içinde yapılacak. Savunma süresi dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 15 gün olacak ve bu süre bir kereliğine en fazla 15 gün uzatılacak. Yürütmenin durdurulması talebine ilişkin verilecek kararlara itiraz edilemeyecek.

Bir önceki yazımız olan İNTERNET VE SOSYAL MEDYAYA SINIR başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.