Blog

4857 sayılı İş Kanunu’nun 21. maddesine göre; işverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır ve işveren işçiyi başvurusu üzerine bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur.

TBMM başkanlığına sunulan kanun teklifi ile; yargı kararına ve işçinin başvurusuna rağmen sadece en az 4 en çok 8 aylık ücret ödeyerek işçinin işe başlamasını sağlamayan işverenin, işçinin aynı işyerinde çalışma iradesi devam ettiği sürece aylık ücret ödenmesi öngörülmektedir. Kanun metninin gerekçesinde işçinin yargı kararı ile haklı olduğunun tespit edilmesine rağmen, işverene belirli bir süreye karşılık gelecek şekilde ücret ödemesi yaparak yargı kararına uymamak imkanının tanınmasının hukuka ve iş hukuku ilkelerine aykırı olduğu belirtilmiş olup kanun teklifi komisyonda görüşülmeye devam edilmektedir.

 

Bir önceki yazımız olan Merkezi ısıtmadan ferdi sisteme geçilmesinde aranacak karar sayısında değişiklik başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.