Blog

TBMM sunulan yasa teklifi ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda değişiklik yapılarak toplam inşaat alanı iki bin metrekare ve üzerinde olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülebilmesi için kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak 4/5 çoğunluğu ile karar alınabilmesi öngörülmüştür.

Mevcut düzenlemeye göre ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Toplam inşaat alanı ikibin metrekare ve üzeri olan binalarda ise merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi ancak kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile alacakları karar ile mümkündür. Yapılacak ortak işlerin giderleri ise arsa payı oranına göre belirlenir.

Teklifin kabul edilmesiyle birlikte toplam inşaat alanı iki bin metrekare ve üzerinde olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülebilmesi için uygulamadan sorun yaratan kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği aranmayacak, 4/5 çoğunluğun sağlanması halinde de ısıtma sistemi değiştirilebilecektir.

 

Bir önceki yazımız olan Memurlara kreş yardımı yapılması ve çocuk bakım evi kurulmasına ilişkin kanun teklifi başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.