Blog

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan işyerlerini, bu işyerlerinde çalışanlara eğitim verecek kişi, kurum ve kuruluşları kapsayan çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenleyen yönetmelik ile 7/4/2004 tarihli ve 25426 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmış olup 15.05.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik ile; Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin işyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından, işçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından verilebileceği, eğitimlerin, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde; az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat, tehlikeli işyerleri için en az on iki saat, çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat olarak her çalışan için düzenlenmesi öngörülmüştür.

İşverenin çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili asgari olarak yönetmelikle belirlenen konuları içeren programların hazırlanması ve uygulanması, eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesi, çalışanların bu programlara katılması, program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesi gibi yükümlülükleri yönetmelikte düzenlenmiş olup, çalışanlara ise uygulamaya konulan eğitim programları çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılma, eğitimlerde edindiği bilgileri yaptığı iş ve işlemlerde uygulama ve bu konudaki talimatlara uyma yükümlülüğü getirilmiştir. İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin maliyetinin de çalışanlara yansıtılamaması esas alınmış olup, eğitimlerde geçen sürelerin de çalışma süresinden sayılması öngörülmüştür.

Detaylı bilgi için…

Bir önceki yazımız olan Belediyelerce caddelerin otopark olarak işlettirilmesinin engellenmesine ilişkin yasa teklifi başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.