Blog

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile belediyeler ve büyükşehir belediyeleri tarafından durak, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde sunulan otopark hizmetinin ücretsiz olması ve bu alanlardaki otoparkların belediyeler tarafından kurulan şirketlerce işletilmesinin veya belediyelerin ortak olduğu şirketlere işletme yetkisinin devrinin engellenmesi öngörülmekte olup teklif komisyonda görüşülmeye devam edilmektedir.

Yürürlükte bulunan otopark yönetmeliğinin 4. maddesinde; “otopark bedeli alınan parsellerin otopark ihtiyacının belediye veya valilikçe karşılanmasının zorunludur” denilmiştir. Yönetmeliğin 9. maddesinde ise; “bina içinde veya parselinde otopark yapılması mümkün olmayan yapıların durumu belediyece imar durumu ile ilgili ilk müracaat tarihinden başlayarak 30 gün içinde ilgilisine gerekçeleri ile birlikte bildirilir. Belediyeler bina otoparkı yerine otopark sorununun nasıl çözümleneceğini, binanın hangi bölge veya genel otoparkından yararlanacağını da bildirmekle ve bu otoparkları tesis etmekle yükümlü olduğu ve bu durumda bölge veya genel otoparktan yararlananlardan ayrıca kullanım ücreti alınmayacağı” hüküm altına alınmasına rağmen uygulamada belediyeler vatandaşları mağdur ederek caddeleri işletmeleri için firmalara kiralamaktadırlar.

Söz konusu yönetmelik hükümlerine rağmen vatandaşlardan toplanan otopark harçları otopark hizmeti yerine farklı ihtiyaçlar için kullanılmakta olup, yasa teklifinin kabulü ile caddeleri otoparka çevirerek hizmet vermek yerine vatandaşlardan gelir elde eden Belediyelerin kamuya açık yerleri hukuka aykırı olarak otopark olarak işlettirme ve kiraya vermelerinin önüne geçilerek şehir ve kamu düzeni sağlanacaktır.

Bir önceki yazımız olan HIV veya Hepatit gibi sağlık problemlerinde ilaç temininin kolaylaştırılması başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.