Blog

Sınırları kesin olarak belirlenmiş olan tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinde yer alan; Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması, ön izin verilmesi, kullanma izni verilmesi, ecrimisil, tahsis, işletme hakkı verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi ve tahliye işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Tabiat varlıkları ve Doğal Sit Alanları İle Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmelik 02.05.2013 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ayrıntılı Bilgi İçin…

 

Bir önceki yazımız olan Yurtdışında Verilen Boşanma Kararlarının Tanınması ve Tenfizi başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.