Blog

Yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının , yurtdışında yaptıkları boşanma işleminin Türkiye’de kabul edilmesi ve hüküm doğurması için; Türkiye’de Türk Mahkemelerinde tanıma ve/veya tenfiz davası açılması gerekir.

1. T.C. ile ilamın verildiği yabancı devlet arasında yasadan doğan fiili veya hukuki karşılıklılık veya bu konuda anlaşma olmalıdır.

2. Yabancı Mahkeme tarafından verilmiş kesinleşmiş mahkeme kararının aslı ve apostille şerhi (özel tasdikname). Belediye ,Eyalet valiliği vb. idari birimlerin verdiği kararın tenfizine karar verilemez. Yabancı Mahkeme Hükmünün kamu düzenine açıkça aykırı olmaması ve ilamın Türk Mahkemelerinin kesin yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması gerekir.

3. Yabancı Mahkeme Kararının ve apostille şerhinin tümünün yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiş olması ve resmi kurumlar tarafından tasdik edilmiş onaylı sureti (bazı mahkemeler dışarıda yapılan tercümeyi kabul etmemekle birlikte kararın tercümesini kendileri yaptırmaktadırlar)

4. Pasaport ve nüfus cüzdan fotokopisi

5. Tanıma ve tenfiz için avukata verilecek noter tasdikli veya konsolosluktan alınacak fotoğraflı boşanma vekaletnamesi

Tanıma ve tenfiz davaları karşı taraf gösterilmeden açılamayacak olup, talebi içeren dilekçenin duruşma günü ile birlikte karşı tarafa tebliğ edilmesi şarttır. Taraflardan birinin yabancı olması ve yurtdışında yaşaması halinde yurtdışı tebligat işlemleri uzun süreceğinden her iki tarafında Türkiye’den bir avukata vekalet vermesi işlemlerin kısa sürmesi açısından önem teşkil etmektedir.

Bir önceki yazımız olan Sağlık Hizmeti Alma Hakkının İhlali başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.