Blog

Son yıllarda hasta ve hasta yakınları tarafından sağlık personeline yönelik şiddetin artması nedeniyle sağlıkları ve yaşamları tehlike altında olan sağlık çalışanlarının hizmetlerinin gereği gibi yerine getirmelerinin ancak sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının sağlanması, şiddete yönelik eylemlerin faillerinin etkin yaptırımlarla karşı karşıya gelmeleri ve toplumun sağlık hakkına erişimin engellenmesine sebebiyet verenlerin bu sebeple cezalandırılması gerektiği düşüncesiyle Türk Ceza Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi Meclis komisyonunda ele alınmaktadır. Teklif ile; sağlık personeline yerine getirdiği sağlık hizmetinin gereklerine aykırı davranma yönünde etki eden, baskı yapan veya her ne biçimde olursa olsun hukuka aykırı olarak sağlık personelini etkileme girişiminde bulunan kişilere iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilmesi, söz konusu eylemler sonucunda sağlık hizmetinin kesintiye uğraması durumunda bu cezaların yarı oranında artırılması ile sağlık personelinin bağımsızlık ve güven içerisinde çalışmasının hukuksal koruma altına alınması amaçlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan HUMK ve Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'de kabul edildi. başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.