Blog

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda değişiklik yapılmak suretiyle havale edilen temyiz dilekçesine mahkeme görevlilerince giderin alındığı kaydının düşülmesinin giderin ödendiğine kesin karine teşkil etmesini ve Avukatlık Kanunu’nda değişiklik yapılmak suretiyle Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre gayrimenkulün mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde avukatlık bürolarının kurulabilmesi öngören kanun teklifi TBMM’de kabul edilerek kanunlaşmıştır.

Bir önceki yazımız olan Birden çok parsel üzerine kurulu sitelerde kat mülkiyeti ve görev ilişkisi başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.