Blog

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 66. maddesine göre toplu yapı; bir veya birden çok imar parseli üzerinde, belli bir onaylı yerleşim planına göre yapılmış veya yapılacak, alt yapı tesisleri, ortak kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmetler ile bunların yönetimi bakımından birbirleriyle bağlantılı birden çok yapıyı ifade etmekte olup toplu yapı kapsamındaki imar parsellerinin bitişik veya komşu olmaları şarttır. Ancak bu parseller arasında kalan ve imar planına göre yol, meydan, yeşil alan, park, otopark gibi kamuya ayrılan yerler için bu şart aranmaz.

Kat irtifakının veya kat mülkiyetinin tesisinde ise toplu yapı kapsamındaki her imar parseli,  ayrı ayrı dikkate alınır. Birden çok parsel üzerine kurulu sitelerin birden fazla imar parselini içermesi halinde ise münferit parseller üzerinde toplu yapı hükümlerine tabi olacak şekilde kat mülkiyeti ilişkisi kurulamayacağından kat malikleri kurulu kararlarının iptali istemiyle açılacak davalarda kat mülkiyeti kanunu uygulanamayacaktır. Her ne kadar kat mülkiyeti kanununun uygulanması açısından doğacak uyuşmazlıklar için sulh hukuk mahkemelerinin görevli olduğu belirtilmişse de uyuşmazlığın genel hükümlere göre asliye hukuk mahkemelerinde çözümlenmesi gerekmektedir.

 

Bir önceki yazımız olan Kat maliklerince ısıtma sisteminin değiştirilmesi başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.