Blog

Müştekinin yol kenarına kilitlemeden park ettiği motosikletin kullanım amacı gereği müşteki tarafından her zaman kapalı bir yerde veya kilitlenerek muhafazası mümkün olmayan, sahibi tarafından alıp götürülemeyecek nitelikte bir ulaşım aracı olması nedeniyle sanığın eyleminin TCK’nın 142. maddesinin 1. fıkrasının e bendinde düzenlenen “Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık” suçuna uyduğu gözetilmeden, sanık hakkında TCK’nın 141. maddesinin 1. fıkrası gereğince hüküm kurulması suretiyle eksik ceza tayini bozmayı gerektirmiştir.

YEREL MAHKEMECE verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz nedenleri YERİNDE GÖRÜLMEMİŞTİR.

Ancak;

1-Müştekinin yol kenarına kilitlemeden park ettiği motosikletin kullanım amacı gereği müşteki tarafından her zaman kapalı bir yerde veya kilitlenerek muhafazası mümkün olmayan, sahibi tarafından alıp götürülemeyecek nitelikte bir ulaşım aracı olması nedeniyle sanığın eyleminin TCK’nın 142 nci maddesinin 1 inci fıkrasının e bendinde düzenlenen “Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık” suçuna uyduğu gözetilmeden, sanık hakkında TCK’nın 141 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereğince hüküm kurulması suretiyle eksik ceza tayini,

2-Anayasa Mahkemesi’nin karar tarihinden sonra 24/11/2015 günlü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 08/10/2015 gün, 2014/140 Esas ve 2015/85 sayılı TCK’nın 53 üncü maddesinin bazı bölümlerinin iptaline ilişkin kararının değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık … ve o yer Cumhuriyet Savcısı’nın temyiz nedenleri bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, 27/11/2017 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

Bir önceki yazımız olan İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.