Blog

 İş sahibi firmaya ait kağıt fabrikasında buhar ve elektrik üretim tesisi kurulumu işini üstlenen yüklenici firma çalışanları olan sanıkların, akde konu işin tamamlanmadığı ve iş alanının işverence devralınmadığı bir zamanda kazan ünitesinin test aşamasında elektrik santrali şantiyesinde kül silosunun patlaması neticesinde bu silonun bakım sorumlusu ve ustası olan işçinin öldüğü olayda, kül silosunun üzerindeki üst kapaktaki bağlantıyı sağlayan kaynakların oldukça zayıf ve parçanın ağırlığını taşıyamayacak nitelikte olması, bu santralda güvenlik ve uyan donanımları olmayan bir silonun kullanılması ve bu siloda, eski teknolojili ve verim alınamayan mekanik sallamalı filtre sisteminin tercih edilmesi, başka bir taşeron firmanın yaptığı silo kapağı montaj ve kaynağının kalitesinin ve teknik kontrollerinin yapılmaması, kül ve toz kaçıran filtre sisteminde proje ve teknik doküman olmadan tadilat yaptıran, revizyon sırasında by-pass sistemini açtırmayan sanıkların kusurlu oldukları anlaşıldığından, atılı suçtan mahkumiyetlerine karar verilmesi gerektiği gözetilmelidir.

Taksirle öldürme suçundan sanıkların beraatlerine ilişkin hüküm, mahalli Cumhuriyet Savcısı tarafından temyiz edilmekle, dosya incelendi gereği düşünüldü;

Yapılan yargılamaya, incelenen dosya kapsamına göre, mahalli Cumhuriyet Savcısı’nın yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; ancak;

İşveren K… AŞ ile yüklenici S… Isı Sanayi Firması arasında 2012 yılında yapılan sözleşme ile K… AŞ kağıt fabrikasında buhar ve elektrik üretim tesisi kurulumu için gerekli her türlü ekipmanın imalatı ve teslimi, tesisin kurulacağı arsa zemininin iyileştirilmesi, gerekli inşaat elektrik, mekanik ve montaj işleri, ekipman ve araç tedariği, her türlü detay mühendisliği, devreye alma ve sonrası hizmetlerini kapsayacak şekilde yüklenici S… Isı Sanayi Firması’na verildiği, sanık Sencer’in S… Isı San. LTD.’nin yetkilisi ve planlama müdürü olduğu, sanık Ergun ve Recai’nin de bu firmanın şantiye şefi oldukları, olay günü K… Kağıt Fabrikası’nda yüklenici tarafından yapımı süren 25 mw’lık elektrik santrali şantiyesinde kül silosunun patlamasıyla meydana gelen iş kazasında ölen Murat’ın, yüklenici firmada kül silosu bakım sorumlusu ve ustası olduğu, Milli Eğitim Bakanlığı mesleki beceri kursundan metal teknoloji bölümü kaynakçı olarak sertifika aldığı, olay günü şantiye şefi sanık Recai tarafından kül silosunda kül tankı sisteminin filtreleme işlemlerinin revizyonu işinde görevlendirildiği, ayrıca beyanlara göre ölenin bu sistemi kuran formen olduğu ve yeterli iş tecrübesiyle bilgisinin bulunduğu, sözleşme konusu iş ile ilgili makine ve cihazların kurulumu yükleniciye ait olup, henüz işin tamamlanmadığı ve iş alanının işveren tarafından devralınmadığı bir zamanda kazan ünitesinin test aşamasında patlamanın meydana geldiği, sanık Ergun’un dosya içeriğine göre her ne kadar 24 Ocak 2014 tarihine kadar S… Isı San. LTD şantiye şefi olarak görevli iken bu tarihten itibaren sözlü olarak şirketin başka bir şantiyesinde görevlendirildiği anlaşılmakta ise de, olay akabinde kül silosunun üzerindeki üst kapaktaki bağlantıyı sağlayan kaynakların oldukça zayıf ve parçanın ağırlığını taşıyacak nitelikte bir kaynağın olmadığının tespit edildiği, kül bunkeri üst kapağının şantiye şefi Ergun tarafından kendi döneminde alt taşeron K… Makine yetkilisine yaptırıldığı, dosya içeriğinden buna dair tarihsiz yazılı belge düzenlendiği ve bu iş kapsamında 24.12.2013 tarihinde yüklenici tarafından 3 adet kül bunkeri kapağı ile 1 adet mekanik sallamalı filtre satın alındığı, bilirkişi raporlarında da belirtildiği üzere silo kapağının montaj ve kaynağının taşeron firma tarafından yapıldığı dönemde yüklenici şirketin şantiye şefi olan sanık Ergun’un kusurlu olduğu; yine akışkan yataklı buhar kazanlı yeni teknoloji bir enerji santralında, güvenlik ve ikaz donanımları olmayan bir silo kullanılması ve bu siloda, yeni sistem jet pulse filtre sistemi yerine, eski teknolojili ve randıman alınamayan mekanik sallamalı filtre sistemi tercih edilmesi, başka bir taşeron firmaya verdiği silo kapağı montaj ve kaynağının kalitesini ve teknik kontrollerini ihmal etmesi nedeniyle, S… Isı Firması yetkilisi sanık Sencerle görev yapmayan, kül ve toz kaçıran filtre sisteminde proje ve teknik doküman olmadan tadilat yaptıran, revizyon esnasında by-pass sistemini açtırmayan, yapılan revizyon tam olarak tamamlanmadan kül akışının başlatılmasından haberdar olmayıp, görevini takip etmeyen şantiye şefi Recai’nin kusurlu oldukları anlaşıldığından, her üç sanığın da atılı suçtan mahkumiyetlerine karar verilmesi gerekirken, teknik tespitler göz ardı edilerek delillerin hatalı değerlendirilmesi sonucu yazılı şekilde beraatlerine karar verilmesi;

Kabul ve uygulamaya göre de;

Dosyada sadece sanıklardan Recai’nin vekaletnameli vekilinin bulunması, aynı vekil sanık Sencer adına da duruşmaları takip etmiş ise de, bu vekilin sanık Sencer adına vekaletnamesinin bulunmaması, sanıklardan Ergun’un ise hiç vekilinin bulunmamasına rağmen beraat eden her üç sanık lehine de ayrı ayrı vekalet ücretine hükmolunması;

Kanuna aykırı olup, mahalli Cumhuriyet Savcısı’nın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebepten dolayı 5320 s. Kanunun 8 inci maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321 inci maddesi gereğince isteme uygun olarak BOZULMASINA; 01.06.2017 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

 

Bir önceki yazımız olan SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTAL başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.