Blog

 

tiyatro ağlayan yüz gülen yüz ile ilgili görsel sonucuDavacı vekili, taraflar arasında 24/09/2009 tarihinde oyunculuk sözleşmesi imzalandığını ve anılan sözleşme uyarınca davalının müvekkili tarafından “Evliliğe Gelinceee” adını taşıyan tiyatro yapımının gerçekleştirilmesinde “Content” rolünü sözleme süresi boyunca oynamayı kabul ve taahhüt ettiğini ancak, 21/02/2011 tarihinde Elazığ Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’ndeki oyuna tüm hazırlıklar yapılmasına, teknik ekibin, oyuncuların orada yer almasına, uçak biletlerinin
alınmasına ve 400 adedin üzerinde bilet satışı olmasına, yani müvekkilinin tüm sorumluluklarını ifa etmesine rağmen, davalının sözleşmeyi ihlal ederek Elazığ’a gitmediğini ve dolayısıyla tiyatro oyununun sergilenemediğini, müvekkilinin bilet alıp oyunu izlemek isteyen tiyatro sevenlerine karşı mahcup olduğunu, itibarının zedelendiğini, biletlerin iade edildiğini ve müvekkili şirketle diğer oyuncular açısından telafisi mümkün olmayan zararlar oluştuğunu, müvekkilinin davalıya olan güveni bittiğini, davalının bu olumsuz tutum ve davranışlarını tekrarlama ihtimali de göz önüne alınarak, “Evliliğe Gelinceee” adlı oyunun tamamen kapatıldığını ileri sürerek, sözleşmenin ihlal edilmesi nedeniyle müvekkilinin uğramış olduğu 10.000,00 TL zararın şimdilik 1.000,00 TL’sinin, sözleşme devam ediyor olsaydı müvekkilinin kazanacağı 50.000,00 TL kar mahrumiyetinden şimdilik 1.000,00 TL’nin, müvekkili şirketin ticari itibarının zedelenmesi dolayısıyla 10,000,00 TL manevi tazminatın, sözleşmenin ihlal edilmesi nedeniyle sözleşme hükmünde belirtilen 50.000,00 TL cezai şart bedelinden şimdilik 10.000,00 TL’nin temerrüt tarihinden itibaren ticari reeskont faiziyle davalıdan tahsilini talep ve DAVA ETMİŞTİR.

Davalı vekili, müvekkilinin öngörülemez sağlık engeli sebebiyle katılmadığı bu gösterimin bahane edilerek oyunun tamamen kaldırılması ve bundan kaynaklı muhtemel zararların müvekkilinden talep edilmesinin yersiz olduğunu, “Evliliğe Gelinceee” isimli oyunun 2011 program cetvelinin müvekkiline bildirilmediğini, müvekkilinin söz konusu gösterime katılmama sebebinin keyfi olmayıp, sağlığıyla alakalı bir durum nedeniyle olduğunu, müvekkilinin sağlık sorunları nedeniyle yaşadığı sıkıntıyı, ruh halini vaktinden önce çevresine bildirdiğini ve kendisinin de tüm özverili çabalarına rağmen iyileşme sağlayamaması dolayısıyla bu gösterime katılamadığını savunarak, davanın REDDİNİ İSTEMİŞTİR.

Mahkemece iddia, savunma, toplanılan deliller, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davalı her ne kadar bipolar bozukluk isimli psikiyatrik rahatsızlığı taşımakta ise de, bu rahatsızlığın doğrudan tiyatro oyununu sahnelemesine engel olmadığı, kaldı ki davalının değişik zamanlarda birçok tiyatro oyununda sahne aldığı gibi, kamu oyunca bilinen birçok televizyon dizisinde oyunculuk yaptığı, davacıyla yaptığı sözleşme doğrultusunda düzenlenen turnelerden doğu ve güney doğu turnesi olarak adlandırılacak bazı illerdeki sahnelenecek “Evliliğe Gelinceee” adlı sözleşme kapsamında üstlendiği oyunu icra etmek üzere Elazığ’a gitmesi gerekmesine rağmen, kendi kusuru ile ve alkol alması neticesi mevcut rahatsızlığı gündeme gelerek sözleşmedeki taahhüdünü yerine getirmediği ve dolayısıyla diğer oyuncularla tiyatro ekibi turne mahalline gittiği halde sırf davalının katılmaması sebebiyle turnenin iptal edildiği ve oyunun gösteriminin gerçekleşmediği, dolayısıyla davacı şirketin oyunun gerçekleşmemesi sebebiyle sırf Elazığ turnesi için dahi zararının oluştuğu, bu miktarın davada talep edilen maddi tazminat miktarından oldukça yüksek olduğu, ayrıca turnelerin iptal edilmesi sebebiyle davacı şirketin kamu oyunda itibarının da zarar gördüğü, sözleşmenin 11 inci maddesinde belirtildiği halde davalının taahhüdünü kusurlu olarak yerine getirmemesi sebebiyle belirtilen 50.000,00 TL cezai şarttan talep edilen 10.000,00 TL’nin de yerinde olduğu, kar mahrumiyetine yönelik tazminat talebinin ise ispatlanamadığı gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile, 1.000,00 TL maddi, takdiren 5.000,00 TL manevi tazminat ile 10.000,00 TL cezai şart bedelinin dava tarihinden itibaren yasal faiziyle davalıdan tahsiline, fazlaya dair talepler ile kar mahrumiyeti tazminatı talebinin ise, reddine KARAR VERİLMİŞTİR.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları YERİNDE DEĞİLDİR.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 819,71 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 07.03.2017 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

 

Bir önceki yazımız olan ORTAK VELAYET başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.