Blog

handcuff.jpgYargıtay 3. Ceza Dairesi’nin 12.02.2016 tarihli 2015/22822 Esas ve 2016/3107 Karar sayılı ilamında özetle; sanık savunması ve müşteki beyanına göre, olay günü tartışma sırasında önce müştekinin tekme atmak suretiyle sanığın ameliyatlı bölgesine vurduğunun belirtilmesi karşısında, savunmada ve kabulde belirtilen hususların doğruluğu araştırılarak sonucuna göre, sanık hakkında haksız tahriğe ilişkin TCK’nin 29. maddesinin uygulanma koşullarının oluşup oluşmadığının karar yerinde tartışılmaması, mükerrirliğine karar verilen sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nin 58/6-7. maddeleri gereğince mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına karar verilmesi ile yetinilmesi gerekirken, yerel mahkemece infaz aşamasında belirlenecek bir konuda infazı sınırlayacak şekilde 1 yıl olarak denetim süresi belirlenmesi bozmayı gerektirmiştir.

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle evrak okunarak;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ;

1) Sanık savunması ve müşteki beyanına göre, olay günü tartışma sırasında önce müştekinin tekme atmak suretiyle sanığın ameliyatlı bölgesine vurduğunun belirtilmesi karşısında, savunmada ve kabulde belirtilen hususların doğruluğu araştırılarak sonucuna göre, sanık hakkında haksız tahriğe ilişkin TCK’nin 29 uncu maddesinin uygulanma koşullarının oluşup oluşmadığının karar yerinde tartışılmaması,

2) Sanık hakkında tekerrür hükümleri uygulanırken, Boğazlıyan Asliye Ceza Mahkemesi’nin 13.11.2014 tarihinde kesinleşmiş, 18.07.2013 tarih ve 2013/491 Esas ve 2013/669 Karar sayılı ilamıyla hükmolunan 1 ay 20 gün hapis cezasına ilişkin mahkumiyet hükmünün tekerrüre esas alınması gerektiği gözetilmeden, tekerrüre esas cezanın hükümde gösterilmemesi suretiyle infazda tereddüte neden olunması,

3) Mükerrirliğine karar verilen sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nin 58/6-7 nci maddeleri gereğince mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına karar verilmesiyle yetinilmesi gerekirken, YEREL MAHKEMECE infaz aşamasında belirlenecek bir konuda infazı sınırlayacak şekilde 1 yıl olarak denetim süresi belirlenmesi,

4) Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 Esas- 2015/85 Karar sayılı Kararıyla 5237 sayılı TCK’nin 53 üncü maddesindeki bazı ibarelerin iptal edilmesi nedeniyle 5237 sayılı TCK’nin 53 üncü maddesinde belirilen hak yoksunlukları yönünden sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 s. Kanun’un 8/1 inci maddesiyle yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321 inci maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 12.02.2016 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

 

Bir önceki yazımız olan KİRALANANIN TAHLİYESİ başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.