Blog

çocuk hakları2Velayeti dava konusu olan müşterek çocuk 1999 doğumlu olup dava tarihi itibariyle idrak çağındadır. Kendisini yakından ilgilendiren velayet konusunda mahkemece dinlenilmemiş, görüşüne başvurulmamıştır. Çocuk Hakları Sözleşmesinin 12. ve Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin 3. ve 6. maddeleri, iç hukuk tarafından çocuğun idrak gücüne sahip olduğunun kabul edildiği durumlarda, çocuğa adli merci önündeki kendilerini ilgilendiren davalarda kendi görüşünü ifade etmesine müsaade edilmesini ve yüksek çıkarına açıkça ters düşmediği takdirde ifade ettiği görüşe gereken önemin verilmesi gerektiğini öngörmektedir. Mahkemece çocuğun usulünce dinlenilerek, velayet konusundaki görüşünün alınmasından sonra velayetinin düzenlenmesine karar verilmesi gerekirken, eksik araştırma ve inceleme ile hüküm tesisi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

Velayeti dava konusu olan müşterek çocuk 1999 doğumlu olup dava tarihi itibariyle İDRAK ÇAĞINDADIR. Kendisini yakından ilgilendiren velayet konusunda mahkemece dinlenilmemiş, GÖRÜŞÜNE BAŞVURULMAMIŞTIR. Çocuk Hakları Sözleşmesinin 12. ve Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin 3. ve 6 ncı maddeleri, iç hukuk tarafından çocuğun idrak gücüne sahip olduğunun kabul edildiği durumlarda, çocuğa adli merci önündeki kendilerini ilgilendiren davalarda kendi görüşünü ifade etmesine müsaade edilmesini ve yüksek çıkarına açıkça ters düşmediği takdirde ifade ettiği görüşe gereken önemin verilmesi GEREKTİĞİNİ ÖNGÖRMEKTEDİR. Mahkemece çocuğun usulünce dinlenilerek, velayet konusundaki görüşünün alınmasından sonra velayetinin düzenlenmesine karar verilmesi gerekirken, eksik araştırma ve incelemeyle yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup, BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.01.02.2016

 

Bir önceki yazımız olan KİRACININ TEMERRÜDÜ VE TAHLİYE başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.