Blog

YARGITAYDava,ortaklığın giderilmesi isteğine ilişkindir.Mahkemece Kadıköy 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin dosyasının incelenmesinde, davacılar Zehra s., Murat G. tarafından, davalısı Bayram K. ve Mustafa Y. aleyhine tapu iptali ve tescil davası açıldığı anlaşılmaktadır. Pay ve paydaş durumu değişebileceğinden bu davada verilecek karar ortaklığın giderilmesi davasının sonucunu etkileyecektir. Bu nedenle mahkemece HMK’nın 165/1 maddesi hükmü doğrultusunda söz konusu davanın bekletici mesele yapılıp yapılmaması gerektiğine  ilişkin karar verilmesi gerektiği nedeniyle temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Davalılar, dava konusu taşınmazı satış vaadi sözleşmesiyle satın aldıklarını, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davanın kabulüyle ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmiştir.Hükmü, davalılar vekili temyiz etmiştir.Davalılar vekilinin temyiz talebi mahkemece kararı temyiz eden vekilin davalılar tarafından azledildiği, davalılara temyiz posta ücretinin ödenmesi bakımından çıkarılan muhtıranın da tebliğ edilemediği ve dosyada sağlıklı bir adreslerinin bulunmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir.

Davalılar vekili Av. Kadir D.26.11.2013 tarihli dilekçesiyle müvekkilleri tarafından azledildiğini belirterek temyiz masraflarının yatırılmasına ilişkin muhtıranın asile tebliğ edilmesini istemiştir. Muhtıranın buna rağmen davalı vekiline tebliğ edildiği görülmüştür. Mahkemece, gerekçeli kararın da asile tebliği gerektiğinden azledilen vekile tebliğ edilmesi doğru görülmediğinden mahkemenin temyiz talebinin reddine ilişkin 19.04.2014 tarihli ve 2011/1477 Esas, 2012/1236 Karar sayılı Ek Karar kaldırılarak hükmün esasına yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine geçilmiştir.

Mahkemece Kadıköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/480 esas sayılı dosyasının incelenmesinde, davacılar Zehra Satu Tekin, Murat Gülten tarafından, davalısı Bayram Kara ve Mustafa Yolbir aleyhine tapu iptali ve tescil davası açıldığı anlaşılmaktadır. Pay ve paydaş durumu değişebileceğinden bu davada verilecek karar ortaklığın giderilmesi davasının sonucunu etkileyecektir.

Bu nedenle mahkemece HMK’nın 165/1 maddesi hükmü doğrultusunda söz konusu davanın bekletici mesele yapılarak sonucuna göre bir karar VERİLMESİ GEREKİR.

Belirtilen husus gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, bu sebeple hükmün BOZULMASI GEREKMİŞTİR.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde yatırana iadesine 16.02.2015 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

T.C. YARGITAY

14.HUKUK DAİRESİ

ESAS:2014/11750     KARAR:2015/1544   TARİH:16.02.2015

Bir önceki yazımız olan MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASINDA GÖREV başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.