Blog

emekliye_ek_ikramiye_geliyor_mahkeme_kararini_verdi_h61364_783c130 yıldan fazla çalışan memur emeklisi ek ikramiye alabilecek. Ankara 12. İdare Mahkemesi, ek ikramiye ödemesi için SGK’ya başvurup ret yanıtı alan bir emeklinin açtığı davada, bu kişiye ödeme yapılması yönünde karar verdi.

 

Anayasa Mahkemesi’nin, Emekli Sandığı’na tabi çalışıp emekli olanlara ödenecek emekli ikramiyesini 30 yılla sınırlayan yasa maddesini iptali sonrasında, 30 yıl üzeri çalışma süresi için ek ikramiye isteyenlerin yolu mahkeme kararıyla açıldı.

Ankara 12. İdare Mahkemesi, ek ikramiye ödemesi için Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvurup ret yanıtı alan bir emeklinin açtığı davada, emekliye ek ikramiye ödenmesi gerektiğine hükmetti. Süreç şöyle gelişti:

7 Ocak’ta yürürlüğe girdi

– Anayasa Mahkemesi, Emekli Sandığı’na tabi çalışıp emekli olanlar için 30 yıl üzeri çalışma süresinin ikramiye hesabına dahil edilmemesi yönündeki yasal düzenlemeyi 25 Aralık 2014’te iptal etti. Karar 7 Ocak 2015’te yürürlüğe girdi.

– Bunun üzerine kapsama giren bir emekli SGK’ya başvurarak 30 yıl üzeri çalışma için ek ikramiye ödemesini istedi.

– SGK ise kararın 7 Ocak 2015’ten önce emekli aylığı alanları kapsamayacağı, Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye yürüyemeyeceğini öne sürerek ödeme yapmayı reddetti.

‘Geriye yürümez’ dediler

– Bunun üzerine bu emeklinin Ankara 12. İdare Mahkemesi’nde açtığı SGK kararının iptali davası 30 Haziran 2015 tarihinde davacı lehine sonuçlandı.

‘Emeklinin varolan hakkı’

Mahkeme kararında, emeklinin talebinin karşılanmasının Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye yürümesi olarak yorumlanamayacağı kaydedilerek, “Davacı yeni bir hak kazanmamıştır. Anayasa Mahkemesi kararı ile yeni bir hak inşa edilmemektedir. Aksine var olan bir hak önceki mevzuat ile elinden alınmış, var olan bu hakka ancak ‘iptal’ kararı ile kavuşmuştur” denildi.

Faiz ödenecek

Mahkeme, davacı emeklinin 30 yıldan fazla çalışma süresi için yaptığı başvurunun değerlendirilmesi gerektiğini belirtirken, “30 hizmet yılından fazla geçen hizmet süresine göre hesaplanacak emekli ikramiyesinin başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi gerekmektedir” hükmünü de kurdu. Karar 1 milyon 900 bin memur emeklisi içinde, fiili çalışma süresi 30 yılın üzerinde olanları ilgilendiriyor.

SGK’ya başvurulabilir

SGK’­nın, ka­ra­rı Böl­ge İda­re Mah­ke­me­si­’n­de tem­yiz hak­kı bu­lu­nu­yor. Bu­na kar­şın, emek­li adı­na da­va­yı açan Avu­kat Gök­han Can­do­ğan, bu ka­ra­rı­nın ar­dın­dan SGK’­nın baş­vu­ru ya­pan emek­li­le­rin ta­lep­le­ri­ni ka­bul ede­rek doğ­ru­dan ge­rek­li öde­me­yi yap­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Can­do­ğan, SGK ret ya­nı­tı ve­rir­se, bu ya­nıt son­ra­sı 60 gün için­de da­va aça­bi­le­cek­le­ri­ni ifa­de et­ti. Ay­rı­ca ka­rar di­ğer da­va­lar için de em­sal ola­cak.

Bir önceki yazımız olan AYM'den kritik karar: Plakaya ceza iptal edilebilecek! başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.