Blog

asdfg.jpgYargıtay 11.HD. ihtiyati haciz istenebilmesi için alacağın varlığının tam ispatı gerekmeyip, yaklaşık ispatının yeterli olması bakımından karara hükmetmiştir. Yargıtay 11.HD. 2013 / 18058E. ve 2014 / 1230K. sayılı kararına konu olayda talep; ihtiyati haciz istemine yönelik olup, yerel mahkeme ihtiyati haciz isteminin reddine karar vermiştir. İhtiyati haciz istenebilmesi için alacağın vadesinin gelmesi ve rehinle temin edilmemiş olması yeterli olup, alacağın varlığının tam ispatı gerekmeyip yaklaşık ispat yeterlidir. Somut olayda, ihtiyati haciz isteyen vekili, taraflar arasındaki taşıma sözleşmelerini ve araç sürücüsü tarafından çalınan ve teslim edilemeyen emtiaya dair karakol ifade tutanağını sunmuştur. Mahkemece, alacağın miktarı ve vadesinin tespiti yargılamayı gerektirdiği, İ.İ.K.nun 257. maddesinde aranan şartların gerçekleşmediği gerekçesiyle, istemin reddine karar verilmesi doğru değildir. İhtiyati haciz isteyen alacaklı vekili, müvekkil ile davalı arasında taşıma sözleşmesi bulunduğunu, Antalya’dan Adana’ya nakledilmek üzere davalıya(borçluya) teslim edilen emtianın araç sürücüsü tarafından çalınması sebebiyle teslimatın yapılmadığını, müvekkilinin uğradığı zararın tazmini ve sözleşmeden kaynaklanan cezai şartın tahsili için davalı aleyhine icra takibi başlattığını, davalının takibe itiraz ettiğini, takibin durduğunu ileri sürerek, itirazın iptali davasında davalı aleyhine ihtiyati haciz kararı verilmesini istemiştir. Mahkemece, alacağın miktarı ve vadesinin geldiğinin tespiti yargılamayı gerektirdiğinden İ.İ.K.257. maddesinin aradığı şartlar oluşmadığı gerekçesiyle, ihtiyati haciz isteminin reddine karar verilmiştir. Kararı, ihtiyati haciz isteyen vekilince temyiz edilmiştir.Talep, ihtiyati haciz istemine dair olup yerel mahkemece ihtiyati haciz isteminin reddine karar verilmiştir. Ancak, İ.İ.K.nın 257. maddesinde ihtiyati haciz talep edilebilmesinin koşulları sayılmıştır. İ.İ.K.nın 257. maddesine göre, ihtiyati haciz istenebilmesi için alacağın vadesinin gelmesi ve rehinle temin edilmemiş olması yeterli olup, alacağın varlığının tam ispatı gerekmeyip yaklaşık ispat yeterlidir. Somut olayda, ihtiyati haciz isteyen vekili, taraflar arasındaki taşıma sözleşmelerini ve çalınan emtiaya dair karakol ifade tutanağını sunduğuna göre, mahkemece, alacağın miktarı ve vadesinin tespiti yargılamayı gerektirdiği, İ.İ.K.nun 257. maddesinde aranan şartların gerçekleşmediği gerekçesiyle, istemin reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir.

Bir önceki yazımız olan Acele Kamulaştırma, Hesaba Yatırılan Tahmini Bedel başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.