Blog

animal-liberationAnkara Barosu Hayvan Hakları Kurulu, hayvanlar üzerinde deney yapılmasına imkan tanıyan yönetmeliğin uygulanmasının durdurulması ve iptali istemiyle dava açtı. Ankara Barosu HHK Hayan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay 10. Dairesi’nde dava açtı.

Kurul, 15 Şubat 2014’te yürürlüğe giren yönetmeliğin, gerek yasa koyucunun amacı, gerekse Avrupa Birliği direktifleri ve mevzuatı bakımından ciddi sakıncalar doğurabileceğini belirtti.

Başvuruda, “Ülkemizde, Hayvan Deneyleri Etik Kurulları’nın etkin şekilde çalışmadığı bilinen bir gerçektir. Kayıt dışı çok sayıda hayvanın deney adı altında, kapalı kapılar ardında işkence ile ölümüne sebep olan ve bilimsel olarak da faydasız, hatta sakıncalı uygulamalara yol açacak yönetmelikle ilgili öncelikle yürütmenin durdurularak, iptaline karar verilmesi için bu davanın açılması zorunlu olmuştur” ifadeleri kullanıldı.

Hayvan Hakları Kurulu, ayrıca Türkiye’nin de imzaladığı Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde yer alan “Hayvan üzerinde fiziksel ve ruhsal acı içeren her deney hayvan haklarını ihlâl eder. Hiçbir hayvana kötü davranılamaz, acımasız ve zalimce eylem yapılamaz” maddesini hatırlattı. Anayasa’ya göre yönetmeliğin Evrensel Beyanname’ye aykırı hükümler içeremeyeceğini kaydetti.

 

Bir önceki yazımız olan TÜKETİCİ KREDİSİ KULLANAN BORÇLUNUN KALP KRİZİNDEN ÖLMESİ... başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.