Blog

Toplu taşıma araçlarında kullanılan akaryakıtın Katma Değer Vergisinin düşürülmesi, maliyetlerin azalması, bunun neticesinde halkın toplu taşıma araçlarına yönlendirilerek ulaşımdaki verimliliğin arttırılması gerekçesi ile Katma Değer Vergisi Kanununda aşağıda yer alan değişiklikler yapılmıştır.

MADDE 1- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

”EK MADDE 1- İlgili meslek kuruluşlarına bağlı toplu taşımada kullanılan araçların akaryakıt alımında Katma Değer Vergisinden muaftır.”

MADDE 2- bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bir önceki yazımız olan KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.