Blog

Ünal Hukuk Bürosu

Ülkemizde yolcu taşımacılığında kullanılan araçların karıştığı kazaların nedenlerinin başında; standartlara uygun kaplanmamış lastiklerin kullanılması ve mevsimsel gereklilik nedeniyle kullanılması gerekli kış lastiklerinin bulunmaması yer almaktadır. Yasada yer almayan kaplama lastikler ile mevsim şartlarına uygun lastiklerin maddede yer alması, bu konuda cezai yaptırımların arttırılarak caydırıcı nitelik kazandırılması ve madde doğrultusunda yapılacak yönetmelik değişiklikleri ile konunun kontrol altına alınması amaçlanmaktadır.

Uzmanlar, kazalardaki ölü ve yaralı sayısının fazla olmasının en önemli nedeni olarak emniyet kemerinin takılmamış olmasına işaret ederek, emniyet kemeri takmanın bir kaza anında yaşanabilecek ölüm ve yaralanmayı %50 oranında azaltacağını ifade etmektedir.

Yasada genel bir şekilde ‘koruyucu tertibat’ şeklinde tanımlanan ifadenin ’emniyet kemeri’ tanımını içerecek şekilde ayrıntılı olarak değiştirilmesi ve bu konudaki cezai yaptırımın ağırlaştırılması ile yasanın bağlayıcılığının arttırılması hedeflenmektedir.

Yukarıda açıklanan gerekçeler çerçevesinde Karayolları Trafik Kanununda aşağıda yer alan değişiklikler gerçekleşmiştir.

MADDE 1- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 30. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde yapılan değişiklik ” a) Servis freni, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanan sürücülere 80 Trük Lirası; standartlara uygun kaplanmayan, teknik şartlara ve mevsimsel ihtiyaca uygun olmayan lastik kullanan sürücülere ise 166 Türk Lirası idari para cezası” şeklindedir.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 78. maddesi aşağıda yer aldığı şekliyle değiştirilmiştir.

MADDE 2- ”Trafikte seyir halindeki sürücülerin ve yolcuların güvenliğine ilişkin olarak;

a) Emniyet kemerinin,

b) Çocuklar için hazırlanmış aparatlı bağlama sisteminin,

c) Koruma özelliğine sahip başlık ve koruma gözlüğünün,

d) Yönetmelikte belirlenen diğer koruma sistemlerinin,

kullanılması zorunludur.

Koruyucu tertibatların bulundurulacağı araçlar ve kullanımı ile ilgili hususlar yönetmelikte belirlenir.

Birinci fıkranın (a) bendinde yer alan tertibatın kullanılmaması nedeniyle bazı araçlarda bulunan sesli uyarı sistemini devre dışı bırakmak amaçlı aparatların araçta bulundurulması veya kullanılması yasaktır.

Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bendi hükmüne uymayanlar ile üçüncü fıkrada belirtilen aparatları kullanan veya aracında bulunduran araç sürücülerine 166 Türk Lirası idari para cezası verilir.”

MADDE 3- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Bir önceki yazımız olan Basın Mensuplarına Karşı İşlenen Suçlar başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.