Blog

Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinde; bölgenin sahip olduğu çevre değerlerini korumak için bu alanların koruma-kullanma esaslarını belirleyen onaylı uygulama imar planlarında yapılaşma yasağı getirilen yerlerde kalan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetindeki taşınmazların Hazine taşınmazlarıyla trampa edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik 03.08.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ayrıntılı bilgi için..

Bir önceki yazımız olan Doğal Sit Alanları ile ilgili ilke karar başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.