Blog

Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 2012/ 15893 E. 2012/25280 sayılı kararı ile ikinci el araç satımı ile ilgili olarak alıcının satın aldığı araçla ilgili olarak Trafik Şube Müdürlüğünce tutulan kayıtları ve aracın sigorta kayıtlarını inceleme yükümlülüğü bulunmadığı, bu nedenle aracın daha önceden pert olduğunun sözleşme yapılırken gizlenmesi ve alıcı tarafından durumun daha sonradan farkedilmesi halinde alıcı ayıba karşı tekeffül maddeleri hükmüne göre sözleşmeyi feshedip tazminat isteyebileceği hüküm altına alınmıştır. Kararda da belirtildiği üzere satışa konu aracın hukuki ayıplı olduğu ve satıcının ayıpların varlığını bilmese dahi sorumlu olacağı açık olup davacıya ödenecek miktarın mahkemece yaptırılacak bilirkişi incelemesi sonunda belirlenmesi gerekmektedir.

 

Bir önceki yazımız olan Muayene süresi geçen araçlar için yeni düzenleme başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.