Blog

Sanık hakkında verilen hükme yönelik yapılan temyiz incelemesinde:Hükümden sonra UYAP aracılığı ile Mernis’ten çıkartılan dosyaya konulan nüfus kaydında sanığın 29.08.2018 tarihinde öldüğü belirtildiğinden, sanığın ölüp ölmediğinin mahkemece araştırılarak, ölmüş olduğunun tespiti halinde hakkındaki kamu davasının 5237 sayılı TCK’nın 64/1. maddesi uyarınca düşmesine karar verilmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, diğer yönleri incelenmeksizin, CMUK’nın 321. maddeleri uyarınca hükmün BOZULMASINA,

Sanık hakkında verilen hükme yönelik yapılan temyiz incelemesinde:

07.03.2015 tarihinde sanığın, diğer sanık ile birlikte gizli soruşturmacılara sattığı 2 adet mavi renkli hapın Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nün 11.03.2015 tarihli, BRS-KİM-15-00723 uzmanlık numaralı uzmanlık raporuna göre, uyuşturucu ya da uyarıcı madde içermediği, sanık …’in atılı suçu işlediğine ilişkin mahkûmiyetine yeterli, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilmeyerek, beraati yerine, mahkumiyetine karar verilmesi

Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA, 04.06.2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Bir önceki yazımız olan BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.