Blog

Yağma eyleminin birden fazla kişiyle, konutta ve silahla işlenmiş olduğunun anlaşılması karşısında; TCK’nın 149/1-c maddesinin yanında (a) ve (d) bentleriyle de uygulama yapılarak alt sınırdan uzaklaşılması gerektiğinin dikkate alınmaması; yakınanın üzerinde bulunan cüzdanı alan sanıkların içindeki parayı az bularak cüzdanı mağdura geri verdiklerinin yakınanın kolluk beyanından anlaşılması karşısında, TCK.nun 168 maddesinin değerlendirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi bozmayı gerektirmiştir.

YEREL MAHKEMECE verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

I-Sanıklar ….’e yönelik yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve eziyet; yakınan…’ya yönelik kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve eziyet; sanık.. hakkında yakınanlar ….., Gıya Şuddin …ve ….e yönelik yağma, suçlarından kurulan hükmün incelenmesinde;

24.11.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 gün, 2014/140-2015/85 Esas ve Karar sayılı kararına göre TCK’nın 53 üncü madde uygulamasının infazda gözetilmesi OLANAKLI GÖRÜLMÜŞTÜR.

Yağma eyleminin birden fazla kişiyle, konutta ve silahla işlenmiş olduğunun anlaşılması karşısında; sanıklar hakkında TCK’nın 149/1-c maddesinin yanında (a) ve (d) bentleriyle de uygulama yapılmaması nedeniyle temel cezanın belirlenmesi sırasında alt sınırdan uzaklaşılmamış olması, karşı temyiz olmadığından bozma NEDENİ YAPILMAMIŞTIR.

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre, sanıklar

Ullah ve savunmanlarıyla sanıklar … savunmanlarının temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, eleştiri dışında diğer yönleri usul ve kanuna uygun bulunan hükmün istem gibi ONANMASINA;

II-Sanıklar …ya yönelik yağma suçundan kurulan hükmün incelenmesinde ise;

Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre, suçun sanıklar tarafından işlendiğini kabulde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları YERİNDE GÖRÜLMEMİŞTİR.

Ancak;

1-Yağma eyleminin birden fazla kişiyle, konutta ve silahla işlenmiş olduğunun anlaşılması karşısında; TCK’nın 149/1-c maddesinin yanında (a) ve (d) bentleriyle de uygulama yapılarak alt sınırdan uzaklaşılması gerektiğinin dikkate alınmaması;

2-Yakınan …’nın üzerinde bulunan cüzdanı alan sanıkların içindeki parayı az bularak cüzdanı mağdura geri verdiklerinin yakınanın kolluk beyanından anlaşılması karşısında, TCK.nun 168 maddesinin değerlendirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi;

3-24.11.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 gün, 2014/140-2015/85 Esas ve Karar sayılı kararı ile TCK’nın 53/1-b maddesinde yazılı, “seçme, seçilme ve diğer siyasi hakları kullanmaktan” ibaresinin iptal edilmesi nedeniyle, bu hususun gözetilmesi zorunluluğu;

Bozmayı gerektirmiş, sanıklar … … ve savunmanlarıyla sanıklar … savunmanlarının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, 5320 sayılı Yasanın 8/1 inci maddesi aracılığıyla 1412 sayılı CMUK’nın 326/son maddesi uyarınca sanıkların kazanılmış hakkının korunmasına, 26.09.2017 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

Bir önceki yazımız olan Genel Kurul Kararının İptali başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.