Blog

 

Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünün 10.1.2017 tarih ve 36 sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyasıyla yukarıda belirtilen Kurul kararı ve bu karara haklarında lüzum-u muhakeme kararı verilenler tarafından yapılan itirazlar, Tetkik Hakimi ..’in açıklamaları dinlenildikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca incelendi;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ :

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Tehdit” başlıklı 106 ncı maddesinde, bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişinin, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağı, malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunacağı, tehdidin, silahla, kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle, birden fazla kişi tarafından birlikte, var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunacağı HÜKME BAĞLANMIŞTIR.

Dosyanın incelenmesinden, şüphelilerin, şikayetçinin Fakültede kapısı açık olan odasının önünden geçerken şikayetçiye dik dik bakmaktan ve baş sallamaktan ibaret eylemlerinin tehdit suçunu oluşturmayacağı, dolayısıyla mevcut delillerin, atılı suçtan dolayı şüpheliler hakkında kamu davası açılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığı anlaşıldığından, itirazların kabulüyle şüphelilerin lüzum-u muhakemelerine ilişkin Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Yetkili Kurulun 22.12.2016 tarihli kararının bozulmasına, atılı suçtan E.. ve N..’un men-i muhakemelerine, dosyanın karar ekli olarak Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne, kararın birer örneğinin itiraz edenlere gönderilmesine 23.02.2017 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

Bir önceki yazımız olan İŞKOLU TESPİTİNE İTİRAZ başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.