Blog

madenDava, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir. Dava konusu taşınmazın tarım arazisi niteliğinde kabulü ile olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net geliri esas alınarak değer biçilmesinde ve bedelinin tespit edilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak; dava konusu taşınmaz üzerindeki bulunan ve bilirkişi raporunda belirtilen 20 yaş asma, 15-25 yaş aralığındaki incir ve 30 yaşındaki dut ağacının dava tarihi itibari ile yaş ve cinsine göre maktu bedellerinin İl Tarım-Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğünden getirtilip bilirkişi rapou denetlenmeden, eksik inceleme ile ağaç bedellerine hükmedilmesi doğru görülmemiştir.

Taraflar arasındaki 4650 s. Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün YARGITAY’ca incelenmesi, davacı idare vekilince verilen dilekçeyle istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

– K A R A R –

Dava, 4650 s. Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili İSTEMİNE İLİŞKİNDİR.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davacı idare vekilince TEMYİZ EDİLMİŞTİR.

Dava konusu taşınmazın tarım arazisi niteliğinde kabulüyle olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net geliri esas alınarak değer biçilmesinde ve bedelinin tespit edilmesinde bir İSABETSİZLİK GÖRÜLMEMİŞTİR. Ancak;

Dava konusu taşınmaz üzerindeki bulunan ve bilirkişi raporunda belirtilen 20 yaş asma, 15-25 yaş aralığındaki incir ve 30 yaşındaki dut ağacının dava tarihi itibari ile yaş ve cinsine göre maktu bedellerinin İl Tarım-Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğünden getirtilip bilirkişi rapou denetlenmeden, eksik incelemeyle ağaç bedellerine hükmedilmesi,

DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Davacı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428 inci maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 26/05/2016 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

 

Bir önceki yazımız olan BİREYSEL EMEKLİLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.