Blog

resmi_gazete

Resmi Gazete’nin 10.02.2015 tarihli sayısında yer alan Bakanlar Kurulu kararında, Evlendirme Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasına, “Evlenme ehliyet belgesi: Kişinin evlenme anındaki milli hukukuna göre evlenme ehliyeti ve şartlarının yer aldığı ve evlenmeye sakınca bulunmadığını gösterir belge” alınması gerektiğine ilişkin bent eklendi.

Kararda yapılan bir değişiklikle, “Bu Yönetmelik hükümlerine göre evlenmek isteğini belirten, aksi ispat edilinceye kadar doğruluğu kabul edilen evlenme beyannamesi ve evlenme izin belgesini” hazırlaması gerektiği belirtildi.

Ayrıca, “evlenme” bendinin tanımı da, “Bir kadın ve bir erkeğin usulüne göre yetki verilmiş bir memur önünde bir aile kurmak amacı ile yapmış oldukları medeni hukuk sözleşmesi” olarak yenilendi.

Yönetmelikte yapılan bir başka değişiklikle, “evlenme izin belgesi”nin ve diğer belgelerin kontrolü de şu şekilde düzenlendi:
“Evlendirme memuru, evlenme talebine dair beyannamenin usulüne göre doldurulup imza edilip edilmediğini, evlenme ehliyet belgesi ile nüfus cüzdanı arasında bir fark olup olmadığını, bir fark varsa bu farklılığın şahısta hataya sebebiyet verecek nitelikte olup olmadığını, yaşlarının küçüklüğü veya kısıtlama sebebiyle ana, baba veya vasinin rızası ya da hakimin izninin zorunlu olduğu durumlarda rızanın veya hakim izninin, rıza belgesi vasi tarafından imzalanmışsa vasi tayinine dair mahkeme kararının bulunup bulunmadığını kontrol eder, varsa eksiklikleri tamamlar veya tamamlatır ve beyannamenin kaydını yaparak taraflara müracaat sırasına göre evlenmenin yapılacağı gün ve saati bildirir.”

Bugün resmi gazetede yayımlanan Evlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Evlendirme Yönetmeliğinde bazı önemli değişikler olmuştur:

1. Evlenme sırasında istenen fotoğraflarla ilgili eski yönetmelikte bulunan “Fotoğrafların inkılap kanunlarına uygun olması” gereği çıkartılmıştır. Kadınların alın, çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü fotoğrafları da kabul edilecektir.

2. Yönetmeliğe “evlilik ehliyet belgesi” de tanımı “Evlenme ehliyet belgesi” yönetmelikte, “Kişinin evlenme anındaki millî hukukuna göre evlenme ehliyeti ve şartlarının yer aldığı ve evlenmeye sakınca bulunmadığını gösterir belge” şeklinde tanımlanarak eklenmişti. Evlenmek isteyen çiftlere bu belgeyi alma zorunluluğu getirilmiştir.

3. Evliliğin” tanımı da değişmiştir. Eski Yönetmelikte evlilik bir kadın ve bir erkeğin, usulüne göre yetki verilmiş bir memur önünde bir aile kurmak amacı ile yapmış oldukları resmi akdi olarak tanımlanırken yapılan değişiklikle evliliğin tanımı Bir kadın ve bir erkeğin, usulüne göre yetki verilmiş bir memur önünde bir aile kurmak amacı ile yapmış oldukları medenî hukuk sözleşmesi” olarak değiştirilmiştir.

4. Eski yönetmelikte yabancı uyruklu evliliklerde, yabancı kişinin adresine dair birçok belge istenirken yapılan değişiklik ile bu kişilerin sadece adres beyanı yeterli kabul edilmiştir.

5. Yapılan değişiklikle bundan sonra evlenme dosyalarında bulunacak belgeler kısmında da yaşlarının küçüklüğü veya kısıtlama sebebiyle evlenmeleri ana, baba veya vasinin rızası ya da hakimin iznine bağlı olanlar, müracaat sırasında beyannameye bunların rızalarını gösterir belgeyi ya da hakimin izin belgesini eklemek zorundadır.

6. Aile cüzdanları varsa soğuk damga ile yoksa resmi mühürle mühürlenecek ve evlenme töreninin bitiminde çiftlere verilecektir.

7. Yönetmelikte yer alan “evlenme akdi” ifadeleri, “evlenme” şeklinde değiştirilmiştir.

Bir önceki yazımız olan Vekil yerine asile yapılan tebligat usulsüz tebligattır başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.