Blog

sirket.jpgŞirketlerin yönetim organlarında cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi adına kanun teklifi meclise sunulmuştur. Türkiye, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından hazırlanan 2013 Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu’nda 136 ülke arasında 120’nci, BM Kalkınma programı (UNDP) raporuna göre ise 90’ncı sırada, bu bakımdan Avrupa Konseyi üye ülkeler arasında son sırada bulunmaktadır. Bu durum kadının sosyal ve toplumsal alanlarda güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması adına Türkiye’de mevcut önlemlerin başarısız olduğunu açıkça işaret etmektedir.

Kadın erkek eşitliğinin gerçekleştirilmesinin Türkiye adına anayasal bir sorumluluk olması bakımından söz konusu raporlarla ortaya konulan hususlarda acil ve kökten değişikliklere ihtiyaç duyulmaktadır. Raporlarda Türkiye’ nin eşitliği hayata geçirmek bakımından özellikle siyasi ve ekonomik konularda başarısız olduğuna değinilmektedir. Siyaset ve ekonomi alanında eşitsizliğe karşı önlem niteliğinde politikalar uygulanmadıkça bu eşitsizliğin devam edeceği açıktır. Kadın erkek eşitsizliği ile mücadele etmek yalnızca bireylerin değil toplumun da refah seviyesini arttıracaktır. BM Kalkınma Programı (UNDP) raporlarında birinci ve ikinci olan Norveç ve Avustralya devletleri, politik ve ekonomik alanlardaki eşitsizliğin giderilmesi adına her cinsiyetten en az %40 bulunması zorunluluğu, işletmelerde kadın-erkek maaş ve katılım uçurumunun önlenmesi politikaları, eşitlik sağlanmasına yönelik kota uygulamaları gibi hususları bu amaçla kullanmaktadırlar.

Meclise sunulan kanun teklifiyle de; şirketlere cinsiyet kotası uygulaması getirilerek üst düzey yönetimlerde cinsiyet dengesinin sağlanması, yöneticilikte gücü artan kadının ekonomik katılımının da artışıyla istenilen fırsat eşitliği seviyesine ulaşılması hedeflenmektedir. Teklifin kanunlaşması durumunda, kadın ve erkeğin şirket yönetim kurullarında dengeli şekilde temsil edilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi adına önemli bir adım atılmış olunacaktır. Buna göre 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 359 uncu maddesine ‘ (6) Anonim şirketin, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş yönetim kurulu üyelerinin sayısı birden fazla ise her cinsiyetten en az bir üye atanır.’ hükmünün eklenmesi öngörülmektedir.

Bir önceki yazımız olan Yargıtay: Protestolar Toplu Eylem Hakkı Kapsamındadır başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.