Blog

sınav_sorulariLise ve üniversiteye giriş ile çeşitli uzmanlıklar, mesleki terfii kazandırmak veya kamu sektöründe kademelere yerleştirme amacıyla düzenlenen sınavlar bakımından sorular bazında yapılan hataların sık sık gündeme gelmesinden hareketle, söz konusu sınavlar bakımından mevcut yargısal durumun değiştirilerek hak kayıplarının önüne geçilmesini amaçlayan İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi meclise sunulmuştur.

Söz konusu sınavlarda başta sorular bakımından yapılan hatalar davalara konu olabilmekte ve yargı mercileri tarafından iptal istemli davalardan önce tedbir amaçlı olarak yürütmenin durdurulması kararı verilebilmekte, esastan kararlar sonraya bırakılabilmektedir. YD kararına karşı davalı idare itiraz yoluna gitmekte ve YD kararı kaldırılmakta yahut devamına hükmedilmektedir. Bu sefer de yetkili mahkemenin esastan kararı beklenmektedir. Bu nedenle mahkemeler esastan karar vermekte gecikmektedirler. Mahkemelerde söz konusu sürecin devam ettiği esnada ise, idare, sınava girenlerin bekletilemeyeceğinden hareketle mevcut sonuçlara göre yerleştirme yapmakta, okullara ve kurumlara insan yerleştirmektedir. İdarece yapılan işlemden aylar sonra ortaya çıkan iptal kararları karışıklığa sebep olmakta veya tamamen uygulanamayarak hukuk devletiyle bağdaşmayan bir tablo ortaya koymaktadır.

Meclise sunulan kanun teklifi ile merkezi sistem sınavlarına ilişkin iptal davalarında idare mahkemelerince verilen YD kararlarının verilmesi hususunun ortadan kaldırılarak esastan karar verilmesinin hızlandırılması, dolayısıyla sınavlara ilişkin olarak ortaya çıkan karışıklık ve huzursuzluğun giderilmesi amaçlanmaktadır. Kanun teklifi ile 01.06.1982 tarihli 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na ‘ülke çapında yapılan ve sonuçlarına göre eğitim kurumlarına eğitim amacıyla, Kamu kurumlarına istihdam amacıyla yerleştirme yapılan sınavlara ilişkin iptal davalarında yürütmenin durdurulmasına karar verilemez. Bu sınavlara dair iptal davalarında 30 gün içerisinde esastan karar verilir.’ maddesinin eklenmesi amaçlanmaktadır.

Bir önceki yazımız olan 2014 Mayıs Ayı Emsal Danıştay Kararları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.