Blog

terorTerörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun tasarısı meclise sunulmuştur. Teklif, terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için başlatılan çözüm sürecine ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi amaçlamaktadır. Teklif ile, hükümetin çözüm süreci kapsamında alacağı tedbirler ile bunların uygulanması, izlenmesi ve koordinasyon görevleri düzenlenmekte, ayrıca, çözüm sürecine ilişkin hususlarda Bakanlar Kuruluna gerekli kararları alma yetkisi verilmektedir. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının, Bakanlar Kurulunca alınan kararların yanı sıra ilgili mevzuatlarından kaynaklanan görev ve yetkileri yürütmeye de devam edecekleri, çözüme yönelik yapılan çalışmalara ilişkin koordinasyon ve sekreterya hizmetleri Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı tarafından yürütüleceği ayrıca,kanun kapsamında verilen görevlerin, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca ivedilikle yerine getirileceği, süreçte görev alanların, gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle gelecekte herhangi bir yaptırım tehdidiyle karşılaşmamaları amacıyla, söz konusu görevleri yerine getiren kişilerin hukuki, idari veya cezai sorumluluğunun doğmamasına yönelik düzenleme yapılacağı öngörülmektedir.

Söz konusu kanun teklifi ile, terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi amaçlanmakta, hükümetin çözüm süreci kapsamında şu hususlarda gerekli çalışmaları yürüteceği öngörülmektedir;

Terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik siyasi, hukuki, sosyo-ekonomik, psikolojik, kültürel, insan hakları temelli olarak güvenlik ve silahsızlandırma alanlarında ve bağlantılı konularda atılacak adımların belirlenmesi

Gerekli görüldüğü takdirde, yurtiçi ve yurtdışındaki kişi, kuruluş ve kurumlarla temas, diyalog, görüşme ve çalışmalar yapılması ve bu çalışmaları yapacak mercilerin görevlendirilmesi

Silah bırakan örgüt mensuplarının eve dönüşleri ile sosyal yaşama katılım ve uyumlarının temini için gereken tedbirlerin alınması

Terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi amacı kapsamında yapılan çalışmalar ve alınan tedbirleri ile ilgili olarak kamuoyunun doğru şekilde ve zamanında bilgilendirilmesi

Alınan tedbirlere ilişkin uygulama sonuçlarının izlenmesi

Bir önceki yazımız olan Tüketici Hakem Heyeti Kararına İtirazda Vekalet Ücreti ve AAÜT başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.