Blog

asd2.jpgYargıtay, tüketici hakem heyeti kararına itiraz davasının yapılan yargılaması sonucunda hükmedilecek vekalet ücreti ile ilgili karar vermiştir. Yerel mahkemede görülen davada davacı, davalının tüketici kredisi kullandığını, kendisinden hesap işletim ücreti tahsil edildiğini, Şarkikaraağaç Tüketici Sorunları Hakem Heyeti 10.07.2012 tarih, 2012/8 kararında, 200,09TL hesap işletim ücretinin tüketiciye iadesine karar verildiğini ileri sürmüş, heyet kararının iptalini talep etmiştir. Mahkeme, tahsil edilen ücretin tüketici kredisi veya kredi kartından kaynaklanmadığını, bankacılık işleminden kaynaklandığını, mevduat hesabından alınan hesap işletim ücretine ilişkin olduğunu, dolayısıyla uyuşmazlığın çözümünde hakem heyetinin görevli olmadığını gerekçe göstererek heyet kararının görev yönünden iptaline, 660,00TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine hükmetmiş, ancak karar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca temyiz edilmiştir.

Uyuşmazlık, davacı lehine hükmedilecek vekalet ücretinin miktarı hususundadır. Davacı 200,09TL hesap işletim ücretinin davalıya iadesine ilişkin heyet kararının iptali istemiyle davayı açmıştır. Mahkeme davanın kabulüne, 660,00TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar vermiştir.

Ancak, AAÜT 12. maddesine göre; hukuki yardımların konusu para ile ölçülebiliyorsa vekalet ücreti, tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenecek, asıl alacak miktarı 3.666,66’ya kadar olan davalarda avukatlık ücreti, tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde icra mahkemelerinde takip edilen davalar için öngörülen maktu ücret olacak, ancak bu ücret asıl alacağı geçemeyecektir.

Davacı lehine 200,09TL vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı görüldüğünden Yargıtay 13.HD. 2014/6738E. ve 2014/6675K sayılı ilamı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına temyiz talebinin kabulü ile yerel mahkeme kararının sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozulmasına 11.03.2014 tarihinde karar vermiştir.

Bir önceki yazımız olan Kesinleşmiş Taahhüdü İhlal Kararlarının Çoğu Bozulabilir başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.