Blog

tbb2.jpgSavunma tarafı yargılamanın olmazsa olmaz unsurudur. Yargının kurucu unsurları arasında ayrım yapılmaksızın, hakim ve savcı stajyerlerine sağlanan maddi koşulların avukat stajyerlerine de sağlanması amacıyla, stajyerlerin staj süresince kendi maddi yaşamlarını ve mesleki eğitimlerini sürdürmesine yarayacak ücreti alması gerekmektedir. Karşılıksız olması gereken bu ücret hakim ve savcı stajyerlerinin ücretlerinin karşılandığı kaynaktan karşılanmalıdır. Hazineden karşılanacak kaynağın stajyere ödeme biçim ve yönteminin TBB ve ilgili baro tarafından yapılması, ancak Hazine ilgili kaynağı doğrudan TBB’ye aktarılması öngörülmüştür. Stajyerlerin sağlık güvencesine kavuşturulmaları, SGK’ya tabi olmaları, sigorta primleri konularında hakim ve savcı adaylarına uygulanan yönteme paralel olarak verilecek ücretten kesilmeli ve ilgili kuruma TBB veya ilgili baro tarafından ödenmelidir. Bu ve benzeri konularda ayrıntılı düzenlemenin TBB tarafından çıkartılacak yönetmelikle düzenlenmesi yerinde olacağından, kanun teklifi bu hususlarda yalnızca değişiklik yapılmasını ön görmüş olup 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 27. madde 4. fıkrada yer alan ‘kredi’ kelimesi yerine ‘burs’ sözcüğünün getirilmesi şeklinde değişiklik yapmıştır.

Kanun teklifi ile 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ‘Stajyerlere Barolarca Yapılacak Yardım’ başlıklı 27. Maddesinin ‘staj süresince stajyerlere TBB tarafından karşılıksız burs verilir. Verilen burs, stajın bitiminden itibaren açılan avukatlığa kabul sınavlarında üç kez başarısız olanlardan faizi ile birlikte geri alınır. Staj bitiminden itibaren açılan bir sınava girmeyenler o sınavda başarısız sayılır. Sınavda başarılı olanlardan sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren üç yıl fiilen avukatlık yapmadan levhadan kaydı silinenlere ödenen burs faiziyle birlikte geri alınır.

Ödenecek bursun kaynağı; avukatların yetkili mercilere sunduğu vekaletnamelere yapıştırılacak baro pulundan elde edilen gelirler ile geri alınan burs bedelleri ve bunların gelirleridir. Bu pullar TBB tarafından bastırılır. Her yıl yenilenen vekalet pulu bedeline ayrıca %5 oranında ilave yapılır. Bu suretle elde edilecek kaynak, avukat stajyerlerinin genel sağlık sigortası primlerinin ödenmesinde kullanılır. Kaynağın yetersizliği durumunda staj burs fonundan aktarım yapılarak prim ödemesi yapılır. Bu primler TBB tarafından ödenir.

Verilecek burs miktarı, burs ödemelerinden arta kalan miktarın barolar ve TBB arasında dağıtım ve sarf esasları ve diğer hususlar TBB Yönetim Kurulu tarafından hazırlanılacak yönetmelikle gösterilir. ‘ şeklinde değiştirilmesi öngörülmektedir.

Bir önceki yazımız olan 'Lan' Sözcüğünün Hakaret Niteliğinde Kabul Edilip Edilemeyeceği başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.