Blog

haddockswearing.jpgYargıtay 4. CD. 2012/35914E., 2014/2639K. ve 30.01.2014 tarihli kararında, ‘lan’ sözcüğünün hakaret niteliğinde kabul edilip edilemeyeceği ile ilgili olarak hüküm kurmuştur. Söylenen sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmesi için açıkça onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir. Sanığın, ifadesini almayan polis memurlarına söylediği kabul edilen ‘beni burada tutamazsınız lan’ şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin, müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurları oluşmadığı gözetilmelidir. Hakaret eyleminin karakolda ifade ama odasında gerçekleştiğinin anlaşılması karşısında, aleniyet unsurunun ne suretle oluştuğu tartışılıp açıklanmadan cezanın artırılması yasaya aykırıdır.

Hakaret fillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kamu görevlileri veya sivil vatandaşa yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmesi, sözlerin açıkça onur, şeref, ve saygınlığı rencide edecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir. Olay günü sanığın, kendisinin ifadesini almaya çalışan polis memuru müştekiye söylediği kabul edilen ‘beni burada tutamazsınız lan’ şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğinde sözlerin, müştekinin onur, haysiyet, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi, kabule göre de, hakaret eyleminin karakolda ifade alma odasında gerçekleştiğinin anlaşılması karşısında, aleniyet unsurunun ne suretle oluştuğu açıklanmadan yetersiz gerekçe ile cezanın arttırılması kanuna aykırıdır. Bu nedenle kanuna aykırı olarak verilen hükmün bozulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Bir önceki yazımız olan Yeni Yargı Paketi ve TCK Değişiklikleri başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.