Blog

vergi2.jpgMeclise sunulan vergi affı paketiyle, vergiler, SGK primleri, idari para cezaları, takipteki kamu alacaklarında gecikme faizlerinden ve cezalardan vazgeçilmesi, tüm borçların ÜFE ve TÜFE’ye göre yeniden yapılandırılması, 18 aya kadar ödeme imkanı getirilmesi, sigara cezaları dışında kalan 120TL’nin altındaki idari para cezalarının silinmesi gibi borçlu lehine pek çok uygulama ve af getirilmesi öngörülüyor. En son 2011 yılında, başka vergi affı olmayacağını belirterek af çıkaran hükümet, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde tekrar vergi affı çıkartılmasını teklif ederek borçlarını düzenli ödeyen vatandaşın güvenini sarsmıştır. Teklif edilen vergi affının yürürlük kazanması ile, vergilerini zamanında ödeyen insanların haksızlığa uğrayacağı hususu tartışma yaratmıştır. Zira hükümet, vergisini düzenli ödeyen vatandaş için hizmet etmek yerine, borcunu ödemeyeni ödüllendirermektedir.Devlete ve uygulanan vergi sistemine güvenin zedelenmesi ise hükümet açısından bağlayıcılık teşkil etmemektedir.

Orta gelir düzeyli vatandaş için avantaj olarak değerlendirilebilecek kanun teklifinin önemli noktalarından biri; bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri şirketlerin bilançoda görünen ancak fiilen ortada olmayan, şirket hesabından çekilerek kayıt dışı olarak belgesiz kullanılan meblağın, belgesiz şekilde kullanıldığının beyan edilmesi halinde yalnızca %3 vergi alınacağının düzenlenmesi. Şirketten borç çekilmesinin ve geri ödenmesinin çok sıkı kurallara bağlandığı Türk Ticaret Kanunu ile taban tabana zıtlık teşkil eden böyle bir kanun teklifinin yürürlük kazanması halinde uygulamada çıkacak sorunlar ve şirket bilançolarında görülüp şirket işlemleri haricinde belgesiz olarak, nereye harcandığı belli olmayacak şekilde kullanılacak para bakımından ticari güvenlik hususunun ne derece yıpranacağı da ayrıca bir mesele olarak karşımıza çıkıyor.

Sunulan kanun teklifinde, borçluların kamuya olan borçlarının enflasyon oranında endekslenmek suretiyle ödenmesi, kamu ile olan mali ilişkinin belli bir plan dahilinde çözümlenmesi suretiyle faaliyetlerine devam edebilmesine imkan verilmesi, ekonomik kalkınmanın sürdürülebilir şekilde devamlılığını temin etmek, yatırım ortamını iyileştirmek, özel sektörün kamuya olan borç yükünü azaltmak, maliye ve para politikalarının daha etkin kullanılmasını sağlama amacı gerekçe gösterilmiştir.

Bir önceki yazımız olan Meclise Sunulan Soma Önergesi başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.