Blog

balyozEmekli olmayan ve üçlü kararname ile TSK’dan çıkarılmayı bekleyen, dolayısıyla fiilen Türk Silahlı Kuvvetleri personeli statüsünde olan Balyoz davası hükümlüsü askerlerin askeri cezaevlerinden genel ceza evlerine nakillerine başlanmasının hukuk devleti ilkeleri ile bağdaşmayacağı gerekçesiyle 15.06.1930 Tarihli ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ 17.01.2014 tarihinde meclise sunulmuştur.

Sunulan teklif ile 15.06.1930 tarihli ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 39. maddesinin ikinci fıkrasının; ‘Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Devlet memurları, uzman jandarma ve uzman erbaşlar hakkında verilen hürriyeti bağlayıcı diğer cezalar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden veya Devlet memurluğundan çıkarmaya, ilişik kesmeye veya sözleşmenin feshine ilişkin idari işlemlerin tamamlanması ve hükümlüye tebliğini müteakip genel ceza evlerinde çektirilir.’ şeklinde değiştirilmesi önerilmiştir.

Buna göre, subay, astsubay ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görevli Devlet memurları, uzman erbaş ve uzman jandarmaların askeri ceza evlerinden genel ceza evlerine nakillerinin, haklarındaki statü değişikliği tam olarak gerçekleşmeden, çıkarılacak üçlü kararname personele tebliğ edilmeden ve halen asker statüsünde olan hükümlüler hakkındaki idari işlemlerin tamamlanması beklenmeden ve bu kişiler fiilen TSK görevlerinden çıkartılana kadar askeri ceza evlerinden genel ceza evlerine nakledilememeleri öngörülmektedir.

Özel yetkili mahkemelerin, savcıların, hakimlerin ve genel olarak yargı sisteminin güvenilirliğinin Başbakan dahil olmak üzere kamuoyu tarafından tartışıldığı, yeniden yargılamanın gündeme getirildiği bu dönemde, genel olarak kumpasa kurban gittiklerinden hükümlü oldukları hakkında kamuoyunda ciddi anlamda kanaat oluşmuş olan Balyoz davası hükümlülerinin cari uygulamaya tabi tutulmaları hukuk devleti olmanın gereklerine aykırıdır. Uygulamanın değiştirilerek, söz konusu ve ileride benzer durumlardan dolayı mağdur olacak asker kişiler için etik ve psikolojik olarak izlenmesi gereken yolun, üçlü kararname çıkarılmadan ve tebliğ edilmeden, bu kişilerin askeri ceza evlerinden genel ceza evlerine gönderilememesi şeklinde yeni bir düzenleme yapılması gerektiği şeklinde görüş bildirilmiştir.

Bir önceki yazımız olan Yeni Ios Uygulamamız başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.