Blog

bireysel-emeklilik

28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 26.  maddesine dayanılarak hazırlanan yönetmelik ile birlikte emeklilik yatırım fonlarının türleri, kuruluşları, örgüt yapısı, faaliyet ilke ve esasları, katkı payının bu fonlarda toplanması ve değerlendirilmesi, fon malvarlığı, fon portföyündeki varlıkların saklanması, portföyün yönetimi, fonların birleşme, devir ve dönüşüm esasları, iç ve dış denetimi ile kamunun aydınlatılmasına ilişkin esas ve usuller düzenlenmiştir. Söz konusu yönetmelik yayımı tarihi ile yürürlüğe girmekle birlikte 28/2/2002 tarihli ve 24681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Ayrıntılı bilgi için…

Bir önceki yazımız olan Sürücü belgesi olmadan araç kullanan kişiler araç sahibi değilse tescil plakasına ayrıca ceza kesilemeyeceğine ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.