Blog

19.04.2012 tarihli 6292 sayılı kanunun 6. maddesinde 4. ve 8. fıkralarında değişiklik yapılması için kanun teklifi verilmiştir. Söz konusu teklifin gerekçesinde; 6292 sayılı kanunda hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesinde ülkemizin sosyal ve gelir boyutu bir kenara bırakılarak, hükümetin sadece gelir elde etme amacına yönelik bir kanun uygulaması amaçlandığı belirtilmiştir. Bu sebeple 6. maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(4) Hak sahiplerine doğrudan satılacak olan taşınmazların satış bedeli; tarım amaçlı kullanılan alanlarda otuz bin, meskun yerlerde kullanılan alanlarda bin metrekareye kadar olan kısım için rayiç bedelin yüzde otuzu, fazlası için rayiç bedelin yüzde ellisidir.

(8) Peşin satışlarda orman kenarı köylerde ve tarım arazilerinde satış bedelinin yüzde elli, diğer yerlerde yüzde yirmi beş, en az yüzde ellisinin peşin ödenmesi halinde bu oranlar yüzde yirmi beş ve yüzde on beş olarak uygulanır ve bu bedeller idarece yapılan yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç altı ay içinde ödenir.

Bir önceki yazımız olan Çocuk Mahkemelerinin Yargı Çevresinin Değiştirilmesi başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.