Blog

 GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 6 ncı maddesi gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığından Bakanlığa devredilen mevcut doğal sit alanlarının güncel durumu ön değerlendirme raporuna göre belirlenir. Doğal sit özelliği taşımayan alanların statüsünün iptali; doğal sit özelliği taşıdığı belirlenen alanların ise ardışık en az dört mevsimi kapsayacak ekolojik temelli bilimsel araştırma sonucuna göre koruma statüsünün devamı, yeni statü tesisi veya iptali önerilir.”

Metnin tamamı için

Bir önceki yazımız olan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 317/3 fıkrasının iptali talebinin reddine ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.