Tag: KEFALET SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZLİĞİ

indirDavacı ile davalı Yunus arasındaki kira sözleşmesi 28/07/2012 tarihli, üç yıl süreli olup, davalılar Mehmet ve Osman kira sözleşmesini özel şartlar 18.maddedeki hüküm gereği müteselsil kefil olarak imzalamışlardır. 01/07/2012 tarihinde yürürlüğe giren TBK 583. Maddesinde “Kefalet Sözleşmesi yazılı yapılmadıkça ve kefilin sorumlu olacağı azami miktar ile kefalet tarihi belirtilmedikçe geçerli olmaz. Kefilin, sorumlu olduğu azami miktarı, kefalet tarihini ve müteselsil kefil olması durumunda, bu sıfatla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girdiğini kefalet sözleşmesinde kendi el yazısıyla belirtmesi şarttır.” Hükmü bulunmaktadır. Takibe konu kira sözleşmesinde TBK’nın 583.maddesinde belirtilen şekil şartına uyulmadığından kefalet sözleşmesi geçersizdir. Bu gerekçeyle kefiller hakkındaki davanın reddi kararı doğru olup, davalı kefil Mehmet yararına vekalet ücreti konusunda olumlu-olumsuz bir karar verilmemesi doğru değildir. Buna ilişkin karar şu şekildedir:

Dava,erken tahliye nedeniyle 12.000TL kira alacağının tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş , hüküm, davacı vekiliyle davalı kiracı Yunus ve kefili Mehmet vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Devamını Oku..