Blog

Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir. İdarece yol ve yeşil alan olarak el atılan bölümler dışında kalan ve fen bilirkişi raporunda (a) ve (c) ile gösterilen kısımların geometrik durumu ve yüzölçümleri gözönünde bulundurulduğunda tek başına kullanımları mümkün olmadığından bu bölüm bedellerinin de davalı idareden tahsiline karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi doğru görülmemiştir.

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kısmen kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün YARGITAY’ca incelenmesi, taraf vekillerince verilen dilekçelerle istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

– K A R A R –

Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili İSTEMİNE İLİŞKİNDİR.

Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraf vekillerince TEMYİZ EDİLMİŞTİR.

Arsa niteliğindeki dava konusu İstanbul İli Esenler İlçesi Atışalanı Köyü 1070 parsel sayılı taşınmazın tamamı 02.11.1976 tarihli kamu yararı uyarınca kamulaştırılmış ise de kamulaştırma işlemi kesinleşmediğinden mahallinde yapılan keşif sonucu değerlendirme tarihindeki bedelinin tespitinde ve fen bilirkişi raporunda b,c,d ile gösterilen bölümlerinin bedelinin davalı idareden tahsiline karar verilmesinde bir İSABETSİZLİK GÖRÜLMEMİŞTİR.

Bu nedenle davalı idare vekilinin temyiz itirazları YERİNDE DEĞİLDİR.

Davacılar vekilinin temyizine gelince;

İdarece yol ve yeşil alan olarak el atılan bölümler dışında kalan ve fen bilirkişi raporunda (a) ve (c) ile gösterilen kısımların geometrik durumu ve yüzölçümleri gözönünde bulundurulduğunda tek başına kullanımları mümkün olmadığından bu bölüm bedellerinin de davalı idareden tahsiline karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,

DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Davacılar vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428 inci maddesi gereğince BOZULMASINA, davalı idare harçtan muaf olduğundan harç alınmamasına, davacılardan peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 06/06/2017 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

 

Bir önceki yazımız olan HAKSIZ REKABET başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.