Blog

 

 Dava konusu taşınmazların bulunduğu yer ve özellikleri gözönünde bulundurulduğunda, objektif değer arttırıcı unsur oranının % 80 olacağı gözetilmeden, daha düşük alınarak yazılı şekilde eksik bedele hükmedilmesi doğru görülmemiştir.Taraflar arasındaki 4650 s. Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda:

Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün YARGITAY’ca incelenmesi, taraf vekillerince verilen dilekçelerle istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

– K A R A R –

Dava, 4650 s. Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili İSTEMİNE İLİŞKİNDİR.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraf vekillerince TEMYİZ EDİLMİŞTİR.

Arazi niteliğindeki Bandırma ilçesi, Beyköy köyü, 748 parsel sayılı taşınmaza gelir metodu esas alınarak değer biçilmesinde ve tespit edilen bedelin bloke ettirilerek hükmün kesinleşmesi beklenmeksizin davalı tarafa ödenmesine karar verilmesinde bir İSABETSİZLİK GÖRÜLMEMİŞTİR.

Bu nedenle; davacı idare vekilinin temyiz itirazları YERİNDE DEĞİLDİR.

Davalılar vekilinin temyiz itirazlarına gelince;

Dava konusu taşınmazların bulunduğu yer ve özellikleri gözönünde bulundurulduğunda, objektif değer arttırıcı unsur oranının % 80 olacağı gözetilmeden, daha düşük alınarak yazılı şekilde eksik bedele hükmedilmesi,

DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428 inci maddesi gereğince BOZULMASINA, davacı idare harçtan muaf olduğundan harç alınmamasına, davalıdan peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 03/04/2017 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

Kaynak:Corpus
UYARI: Firmamızca basılı ortamdan elektronik ortama aktarılan içtihat metni, tarafımızdan içeriği etkilenmeyecek şekilde değiştirilmiş ve değişikliği yapan algoritma TESCİL ettirilmiştir. Tescil edilmiş içtihat metninin Corpus sözleşmesinde belirtilen amaçlar dışında herhangi bir ortamda (elektronik veya yazılı) bulundurulması/kullanılması durumunda firmamız tüm kanuni haklarını KULLANACAKTIR.

Bir önceki yazımız olan VEKALET SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA GÖREVLİ MAHKEME başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.