Blog

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık Abubekir’in eşi olan mağdur Nazmiye’ye yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, takdire ilişkin cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle değerlendirilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bozma nedenleri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin temyiz dilekçelerinde ve duruşmalı incelemede eksik incelemeye, suç niteliğine yönelen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Oluşa ve dosya içeriğine göre, sanıkla mağdurun uzun süredir evli oldukları ve ortak dört çocuklarının bulunduğu, aralarında yaşanan geçimsizlik nedeniyle bir süredir ayrı yaşadıkları ve mağdurun 01.10.2013 tarihinde sanıktan boşanmak için dava açtığı, açılan davanın takipsiz bırakılması nedeniyle 13.12.2013 tarihinde açılmamış sayılmasına karar verildiği ancak fiilen ayrı yaşama devam ettikleri, olay tarihi olan 22.05.2014 günü sanıkla mağdurun yolda karşılaştıkları ve aralarında yaşanan tartışma üzerine sanığın yanında bulunan bıçakla mağduru hayati tehlike geçirmesine neden olacak şekilde toplam dört bıçak darbesiyle yaralamak suretiyle öldürmeye teşebbüs ettiği olayda;

1)Sanık savunması, tanık Özge’nin anlatımları, mağdura ait telefon görüşme ve nüfus kayıtları ile tüm dosya kapsamına göre, mağdurun, eşi olan sanığa karşı evli oldukları dönem içerisinde sadakat yükümlülüğüne aykırı davranmak suretiyle …. isimli kişiyle duygusal birliktelik yaşadığı anlaşılmakla, sanık hakkında haksız tahrik nedeniyle 1/4 ile 3/4 arasında ceza indirimi öngören TCK’nun 29 uncu maddesi uyarınca makul oranda indirim yapılması gerektiğinin gözetilmemesi suretiyle fazla ceza tayini,

2)Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih, 2014/140 esas ve 2015/85 sayılı Kararı ile TCK’nun 53 üncü maddesinin iptal edilen bölümlerinin değerlendirilmesi zorunluluğu,

Bozmayı gerektirmiş olup, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden, re’sen de temyize tabi olan hükmün tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak BOZULMASINA, hükmolunan ceza miktarı, temyiz incelemesi dışında tutuklulukta geçen süre ve bozma sebebi gözetilerek sanık müdafiinin tahliye talebinin reddine, 03.04.2017 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

Bir önceki yazımız olan ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN EDİMİN AYIPLI İFASI başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.