Blog

Çocuğun soy bağını değiştirme (iki kez) suçundan sanık A…’ın yapılan yargılaması sonunda; eylemi resmi belgede sahtecilik kabul edilerek mahkumiyetine dair …Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 21.07.2010 gün ve 2008/241 Esas, 2010/231 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR 

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Sanığın suç tarihinden önce katılan müşteki İ… ile resmî nikâhlı evli olmasına rağmen 1999 yılında tanıştığı müşteki E… ile gayri resmi birlikte yaşamaya başlamasının ardından, E…’yle birlikteliğinden doğan çocukları …ve …’i 31.08.2007 tarihinde …İlçe Nüfus Müdürlüğüne başvurup resmi nikahlı eşi İ…’den doğan çocukları şeklindeki beyanına istinaden nüfusa tescil ettirmek suretiyle her iki çocuğun soy bağını değiştirdiği tüm dosya içeriğinden anlaşıldığından, eylemine uyan TCK.nın 231/1. maddesi (iki kez) gereğince cezalandırılması gerekirken yazılı şekilde resmi belgede sahtecilik suçundan mahkumiyetine hükmedilmesi,

Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 30.01.2013 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir önceki yazımız olan 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.